Terug naar: Aangeboden bedrijven

Training & Coaching bureau in Midden Nederland

Projectnummer: NL20.2191
Contactpersoon: Frans Verbeek of bel 088 - 0550 350 Discreet en Vrijblijvend

De Onderneming

De onderneming (Besloten Vennootschap) is in 1990 opgericht en heeft de afgelopen 28 jaar een stevige marktpositie opgebouwd met een trouwe klanten portfolio en een kwalitatief hoogwaardig aanbod. Dit aanbod bestaat uit trainingen (maatwerk en open), coaching en assessments op het gebied van sales, service, klantgerichtheid en management. Deze producten versterken elkaar en worden aangeboden in het Nederlands, Engels en Frans.

De onderneming  heeft zich met een zelf ontwikkeld uniek concept toegespitst op inhoudelijke professionals in branches waar kennis, proces en techniek centraal staan. Het gaat daarbij om een praktisch ingestelde doelgroep, van het niveau van monteur tot management teams. De onderneming werkt b2b en is actief in de Benelux markt. Haar klantenkring bestaat veelal uit bekende grotere organisaties (A-merken). Er is een hoge klantloyaliteit, zo is de afgelopen jaren minimaal 85% van de omzet afkomstig van bestaande klanten.

De onderneming is gevestigd in een bijzonder representatief kantoorgebouw in Midden Nederland. Naast de DGA zijn er 5 werknemers werkzaam. Ook in tijden van de economische crisis heeft de onderneming altijd winstgevend kunnen zijn door haar duidelijke focus/specialisme op specifieke product/marktcombinaties en door zich continue aan te passen aan de marktvraag. De omzet is rond de 700.000 euro met een resultaat van ca. 20%. Hetgeen ter overname wordt aangeboden zijn 100% van de aandelen van de Besloten Vennootschap.

 

De markt

De training- en opleidingenmarkt groeit momenteel. Er is een sterke opleving van extern ingekochte trainingen (bron; NIDAP, 2017). Dit komt voort uit de groeiende winstgevendheid van bedrijven en omdat organisaties bereid zijn te investeren in houding, gedrag en vaardigheden van medewerkers, omdat ze inzien dat dit steeds essentiëler wordt voor hun onderscheidend vermogen. Tevens speelt mee dat de arbeidsmarkt krapper wordt en training en coaching dan meer ingezet wordt om personeel te binden en om huidig personeel te ontwikkelen passend bij de verandering waar de organisatie naar streeft.

De onderneming profiteert van bovenstaande marktontwikkelingen, omdat haar producten goed daarbij aansluiten. Ook is de trend dat er meer aandacht is voor wat de investering oplevert (ROI denken) voor de onderneming een kans, aangezien haar concept is gericht op het realiseren van duurzame gedragsverandering in de praktijk.

 

Het Personeel

Naast de DGA zijn er 5 werknemers werkzaam. Het is een team van betrokken en ervaren trainer/consultants die kwalitatief zeer hoog scoren en die ook zelf opdrachten binnenhalen. Daarnaast werkt de onderneming met een hoogwaardige flexibele schil als aanvulling op de eigen trainers.

 

De reden van verkoop

De DGA  is nu ruim 9 jaar directeur/eigenaar en heeft het bedrijf na de overname in 2009 door de crisis geleid. De laatste jaren is het bedrijf in rustiger vaarwater gekomen en staat er een stevige organisatie die klaar is voor het benutten van de groeikansen die de markt biedt. De DGA heeft zich eind vorig jaar de vraag gesteld of hij diegene is die leiding moet geven aan deze nieuwe fase en heeft besloten dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging in een andere markt. Hij vindt dat dit het juiste moment is om het stokje over te dragen.

 

De procedure

Alvorens verdere informatie te verstrekken onderzoekt Diligence eerst de intenties en de financiële mogelijkheden van de potentiële overnamekandidaten. Na ondertekening van een geheimhoudings-verklaring ontvangen de door Diligence geselecteerde partijen meer uitgebreide informatie. Tevens kunnen deze kandidaten dan in contact gebracht worden met de verkopende partij en kan eventueel de onderneming bezocht worden. In de hierop volgende fase kunnen de kandidaten een bieding uitbrengen, waarna Diligence op grond van de ontvangen biedingen onderhandelt met de meest aansprekende kandidaten en voor zover nodig additionele informatie verstrekt. Zodra blijkt dat een overnamekandidaat de intentie en de mogelijkheden heeft het bedrijf over te nemen tegen voor de verkoper acceptabele voorwaarden, wordt met deze partij de intentieverklaring opgemaakt, waarna nog uitsluitend met deze potentiële koper wordt overlegd. Hierna kan de potentiële koper een due diligence onderzoek laten verrichten, waarna de acte van levering en de overname overeenkomst door een notaris zullen worden opgesteld.

 




Print deze pagina    Stuur door per e-mail

Terug naar: Aangeboden bedrijven

BOBB

Diligence is met een aantal gecertificeerde leden verbonden aan de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB).

Contact informatie

Diligence
Kerkewijk 117
3904 JB Veenendaal
E -mail: info@diligence.nl
Tel: 088 - 0550 350
Fax: 0318 - 507 426

Kantoren in:
- Almere
- Amsterdam
- Baarn
- Overveen (bij Haarlem)
- Roermond
- Veenendaal
- Zwartewaal (bij Brielle)