Terug naar: Publicaties

Duurzaamheid geen botox voor bedrijven

Door intermediair Harry Helwegen op 17-07-2011

Je bedrijf verkopen in deze tijd? Natuurlijk, er komt wel het één en ander om de directiehoek kijken. En bij een slimme en uitgekiende aanpak wordt dit initiatief één van de meest succesvolle en feel good ervaringen in je leven. Het begeleiden van uitdagende bedrijfsovernames verveelt nooit! Duurzaamheid eist daarin een steeds belangrijkere rol op.

Duurzaam ondernemen

Laten we bij de start beginnen. Een partij komt met het verzoek het bedrijf te verkopen. De analyse fase wordt ingezet om een overzichtelijk beeld te schetsen van het bedrijfs-DNA. Het is geen uitzondering, dat de verkopende partij zegt dat ze geen idee hebben waarin het bedrijf zich onderscheidt in de markt. Zo'n opgesteld informatiememorandum is voor het inzicht van de ondernemer onmisbaar. Ik vind trouwens dat iedere ondernemer regelmatig zijn bedrijf onder de loep moet nemen. Zo blijft het bedrijf scherp focussen op het onderscheidend vermogen ten opzichte van zijn concurrenten. In ieder geval drie jaar voordat je het bedrijf wilt verkopen. Het positieve van de recessie is dat elk serieus bedrijf beseft, dat het in zijn bestaan wordt aangetast. Een betere motivatie voor verandering is er niet!

Om het begrip “duurzaamheid” kunnen we niet meer heen. Maar met groen denken alleen kun je een onderneming niet klaarstomen voor de toekomst. Het brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee, waarmee je een nieuwe weg inslaat. De marketingpijlen zijn in eerste instantie gericht op een duidelijke missie en visie. Daarnaast is het belangrijk, dat het personeel intens betrokken wordt en duurzaam gemotiveerd blijft. Wat je juist niet wilt is dat de opgebouwde kennis uit je bedrijf wegloopt, met als effect een algehele waardevermindering.

Onderscheidend vermogen

Jarenlang hebben we er grote moeite mee gehad om te vatten wat maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaamheid betekent. Inmiddels zijn de 3 P’s: People, Planet en Profit van de Britse consultant John Elkington heel bekend. De Noorse politica Gro Harlem Brundtland is het als eerste gelukt om er een begrijpelijke omschrijving van te geven: het voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder afbreuk te doen aan het vermogen om in de behoeften van toekomstige generaties te voorzien. Niettemin blijft het lastig om het in daden om te zetten.

In het kader van het verkoopklaar maken van een onderneming zal dat in ieder geval een uitdaging zijn. Dat doe je niet even snel, net zo min als je even snel ISO 9001 invoert, van een interngerichte organisatie een klantgerichte organisatie maakt of van een productgericht een marktgericht bedrijf. Het mooiste is als het bedrijf al lang voor de overdracht duurzaam onderneemt. Het is niet als een spuit botox om een tijdelijke cosmetische verfraaiing aan te brengen. Het moet tot het DNA van het bedrijf behoren. Het is de normale gang van zaken die zonder nadenken zo wordt uitgevoerd. Dat lukt alleen door duurzaamheid te integreren in alle bedrijfsprocessen. Daarmee zijn grote voordelen te behalen op het vlak van positionering en concurrentiekracht. Dat onderscheidt de onderneming wel heel sterk van andere bedrijven en is door de concurrentie niet op korte termijn te kopiëren. Het zal duidelijk zijn dat zo’n bedrijf aantrekkelijk is om over te nemen. Dat zal een positieve invloed hebben op de verkoopbaarheid, de termijn waarbinnen het verkocht wordt én de prijs die een koper bereid is te betalen.

Ik ben ervan overtuigd, dat in de toekomst een duurzaam bedrijf dat op het moment van overdracht in een dip zit gemakkelijker verkocht zal worden dan een bedrijf dat niets aan duurzaamheid doet maar wel goed draait. We moeten er ernstig rekening mee houden dat de nieuwe generatie die met duurzaamheid opgroeit, liever zelf een bedrijf start dan een niet duurzaam bedrijf overneemt.

Een werkelijk duurzame onderneming is niet alleen milieuvriendelijk en winstgevend. Ook sociaal en culturele aspecten spelen een cruciale rol. Duurzaam ondernemen is meer dan een zaklantaarn aangedreven op zonne-energie aan de klant weggeven. Schijn het licht op het evolutieproces en vergeet het korte termijn denken. Dat fenomeen heeft zich meester gemaakt van veel ondernemingen en de gevolgen zijn dramatisch. Korte termijn denken is gericht op winst. De belangen van de klant komen in dit verhaal karig aan bod. Korte termijn dóen is een goede stap om je bedrijf voor te bereiden op de verkoop. Vandaag innoveren is het zaaien voor een duurzame en succesvolle toekomst. Verwelkom duurzame ontwikkeling in alle lagen van de onderneming.

Alternatieve financiering

Als het om financieren gaat staan veel ondernemers met de rug tegen de muur. De inkomsten lopen terug en krijgen te maken met banken die geen kredieten meer verstrekken. Of nog erger, het verstrekte krediet opeisen. Uit eigen ervaring weet ik dat ook menig beoogde overnametransactie niet door gaat omdat de financiering niet rond komt. Geen enkele bank is dan bereid om de benodigde lening te verstrekken. Kort voor de crisis was dit geen enkel probleem. Banken willen nu geen enkel risico meer lopen, zeker niet in het MKB. Toch moet de handel doorgaan. Daarom is het de hoogste tijd dat ondernemers elkaar helpen. Daar waar de traditionele bank het laat afweten, zijn informal investors cq. business angels hun positie als financier duurzaam aan het verankeren. En met succes!

Van oorsprong veelal oud ondernemers die start-ups en groeikapitaal helpen te financieren. Letterlijk reddende engelen die vooral in het MKB risicodragend kapitaal inbrengen, ook steeds meer bij overnamefinancieringen, met name MBO’s en MBI’s. In 2009 hebben een aantal netwerken van business angels de stichting Business Angels Netwerk Nederland opgericht. Eén van de doelen van BAN Nederland is het laten groeien van het aantal informals. Dat moet te realiseren zijn, want elke ondernemer die zijn bedrijf verkoopt is een potentiële informal investor. In feite is iedere verkopende ondernemer, die aan de koper een achtergestelde lening verstrekt heeft, een informal. Wat zou het mooi zijn als die dat blijven doen door na aflossing van die lening het bedrag weer in een bedrijf investeren. Dat is ook een vorm van duurzaam ondernemen.

Praktijkvoorbeeld

Een recent voorbeeld is het bedrijf dat zich bezig houdt met renovatie van betonnen vloeren. De gezondheid van de eigenaar was slecht en hij wilde het bedrijf graag verkopen. Hij had laten uitrekenen dat hij 2,5 miljoen euro nodig had om daarna te kunnen blijven leven zoals hij wilde. Dat zou het bedrijf bij verkoop niet opleveren. Het bedrijf hing erg aan hem en bovendien hadden ze maar een paar grote opdrachtgevers. Hij zelf was niet meer in staat om daar iets aan te veranderen. De oplossing was de aanstelling van een interim manager. Binnen 3 jaar wist hij de winst te verdubbelen, onder meer door duurzame veranderingen, bijvoorbeeld het laten leveren van de mortel in bulk. Er werden kleine silo’s aangeschaft. Door de bulkleveringen verminderde het aantal voertuigbewegingen, en daarmee ook de CO2 uitstoot, en was er minder afval omdat niet meer in zakken werd geleverd. Dat leverde een forse kostenbesparing op en tevens verhoogde het de productiviteit. Toen wilde de interim manager het bedrijf graag zelf kopen en dat lukte. Met hulp van een business angel, aangevuld met een lening van de bank en zijn eigen middelen werd de koopsom gefinancierd. Inmiddels zijn we twee jaar verder en heeft de combinatie duurzame ondernemer en business angel de markt verslagen.

Overdragen bedrijf ook duurzaam

“Je verkoopt je bedrijf maar één keer. Je kunt het niet meer over doen” (of je moet Prins van Lignac of van Oranje heten). Het duurzame proces van een succesvolle aan- of verkoop blijft de rode draad die door het hele proces blijft bestaan. Logisch ook dat het due dilligence aan innovatie onderhevig is. Het bedrijf betekent heel veel voor de verkopende partij en vaak ook voor diens familie. Bij familiebedrijven zit de traditie er diep in en daar moet je als begeleidende partij zeer zorgvuldig mee om kunnen gaan. Ook beslis je over het personeel dat een respectabele staat van dienst heeft opgebouwd. Hoe ziet hun toekomst eruit? Blijven de klanten wel trouw als de eigenaar van het toneel verdwijnt? Zit er voldoende duurzame innovatie in het bedrijf om met veel vertrouwen de toekomst tegemoet te treden? Het is voor die man, vrouw of familie natuurlijk geweldig, dat er een mooi, dubbel en dwars verdiende beloning wordt betaald.

Toch is het nog bevredigender, dat je bedrijf blijft voortbestaan, het liefst met je naam op de gevel, doorgeven aan de volgende generatie. Dat trotse gevoel van “kijk dat heb ik opgebouwd en ze hebben het nóg groter gemaakt” is evenzeer onbetaalbaar. Dat ik in dit verhaal als regisseur op de aftiteling sta is een dankbare taak. Het gaat altijd om de hoofdrollen die weggelegd zijn voor de kopende en verkopende partij. Je helemaal inleven in de wens die de klant heeft. Goed luisteren naar onuitgesproken wensen, lezen tussen de regels door. Het bedrijf verkoopklaar te maken. Een huis verkoopt ook beter als het schoon, licht, en gezellig is ingericht. Met de geur van appeltaart in je neus en de verse bos bloemen op tafel als je binnentreedt. Ik deins er ook zeker niet voor terug om op de getraceerde zwakke plekken een flinke face lift te adviseren en door te voeren. Het proces van het begin tot het eind begeleiden is een passie. Als je dan met zeer gelukkige gezichten bij de notaris zit om de overdracht te tekenen, dan ben ik een duurzaam tevreden mens.
Print deze pagina    Stuur door per e-mail

Reageer op "Duurzaamheid geen botox voor bedrijven"

 Naam*
   
 E-mailadres* (wordt niet gepubliceerd)
   
 Website (voorbeeld: http://www.uwsite.nl)
   
   
Houd mij via e-mail op de hoogte van reacties
   
Neem de code uit de bovenstaande afbeelding over om verder te gaan
   

Terug naar: Publicaties

BOBB

Diligence is met een aantal gecertificeerde leden verbonden aan de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB).

Contact informatie

Diligence
Randhoeve 221
3995 GA Houten
E -mail: info@diligence.nl
Tel: 088 - 0550 350
Fax: 0318 - 507 426

Kantoren in:
- Almere
- Amsterdam
- Baarn
- Overveen (bij Haarlem)
- Roermond
- Houten
- Veenendaal
- Zwartewaal (bij Brielle)