Terug naar: Publicaties

Kosten buitenlandse deelnemingen voortaan ook aftrekbaar

Door redactie op 12-11-2003

De bepaling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dat alleen kosten die verband houden met binnenlandse deelnemingen van de belastbare winst aftrekbaar zijn, zijn volgens een uitspraak van Het Europese Hof van Justitie (het zogenaamde Bosal-arrest) strijdig met de vrijheid van vestiging zoals bepaald in het Europese recht. Om de wet op dit punt aan te passen is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, als onderdeel van het Belastingplan 2004. Dat is aantrekkelijk voor ondernemingen.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de bepaling te laten vervallen. Dit betekent dat kosten van deelnemingen voortaan aftrekbaar zijn, ongeacht of deze betrekking hebben op een binnenlandse of buitenlandse deelneming. Hierdoor krijgen ondernemingen onder meer de mogelijkheid om de kosten van toekomstige buitenlandse overnames, voorzover deze worden gefinancierd met vreemd vermogen, ten laste van hun Nederlandse winst te brengen.

Daarnaast wordt in dit voorstel een tweetal belangrijke aanvullende (verzwarende) maatregelen voorgesteld. Het eerste is een maatregel gericht op beperking van overfinanciering met vreemd vermogen binnen concerns, Deze zogenoemde thin capitalisation-maatregel is alleen gericht tegen een onevenwichtige verdeling van financieringslasten binnen een concern en is dus niet van toepassing op vennootschappen die geen deel uitmaken van een concern.

De tweede maatregel moet de verliesverrekening van houdstermaatschappijen over de jaargrens heen beperken. Vennootschappen die zich bijna uitsluitend richten op het houden van deelnemingen, zullen in de toekomst vaker fiscaal verlies leiden. Dit komt omdat de voordelen uit de deelnemingen vaak onder de deelnemingsvrijstelling vallen en omdat volgens het wetsvoorstel de kosten die verband houden met deelnemingen voortaan wel volledig kunnen worden aftgetrokken. Voor de houdstermaatschappij zou dit aanleiding kunnen zijn om ook andere activiteiten te gaan verrichten, waarmee belastbare winst wordt gerealiseerd. De voorgestelde maatregel stelt hieraan een aantal voorwaarden.
Print deze pagina    Stuur door per e-mail

Reageer op "Kosten buitenlandse deelnemingen voortaan ook aftrekbaar"

 Naam*
   
 E-mailadres* (wordt niet gepubliceerd)
   
 Website (voorbeeld: http://www.uwsite.nl)
   
   
Houd mij via e-mail op de hoogte van reacties
   
Neem de code uit de bovenstaande afbeelding over om verder te gaan
   

Terug naar: Publicaties

BOBB

Diligence is met een aantal gecertificeerde leden verbonden aan de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB).

Contact informatie

Diligence
Randhoeve 221
3995 GA Houten
E -mail: info@diligence.nl
Tel: 088 - 0550 350
Fax: 0318 - 507 426

Kantoren in:
- Almere
- Amsterdam
- Baarn
- Overveen (bij Haarlem)
- Roermond
- Houten
- Veenendaal
- Zwartewaal (bij Brielle)