Fusiebegeleiding

Definitie product

Diligence begeleidt ondernemers bij het realiseren van een door hen beoogde fusietransactie. Indien nodig omvat dat ook het zoeken naar een geschikte fusiepartner voor hun onderneming.

 

Toelichting

Ondernemers die om strategische redenen een fusie willen aangaan met een ander bedrijf  hebben normaliter geen idee hoe ze dat moeten aanpakken (zonder dat dat bij hun personeel, klanten, leveranciers en concurrenten bekend raakt), hoe ze aan een fusiepartner komen, of er überhaupt belangstelling in de markt is van een ander bedrijf om samen te gaan, en wat er bij zo’n fusieproces allemaal komt kijken. Dit geldt ook voor de situatie waarbij de fusiepartners elkaar al hebben gevonden.

Diligence bestaat sinds 1998 en heeft sindsdien voor haar cliënten al vele fusies tot stand gebracht in alle denkbare branches en in alle soorten en maten. De Diligence intermediairs hebben niet alleen veel kennis en ervaring met het kopen en verkopen van bedrijven maar ook met het fuseren van bedrijven. Zij hebben tevens gezamenlijk binnen Diligence een groot netwerk opgebouwd van partijen die geïnteresseerd zijn in een fusie. Daarmee zijn zij ieder voor zich geschikt om voor elke dga diens raadsman en onderhandelaar te zijn in het complexe fusieproces.

 

Omschrijving dienstverlening en werkzaamheden

De dienstverlening van Diligence bestaat uit het in kaart brengen van de te fuseren onderneming door middel van een informatiememorandum, het waarderen van de onderneming. het discreet (eerst op anonieme basis) benaderen van marktpartijen en interesseren van potentiële fusiepartners (alleen als de fusiepartner nog gezocht moet worden) en het verstrekken van informatie aan en het opvragen van informatie van de fusiepartner (onder geheimhouding). Vervolgens het uitonderhandelen van onder meer de aandelenverhouding in het fusiebedrijf, meedenken over en vormgeven van de rolverdeling van de twee dga’s, de structuur van het nieuwe bedrijf en het vastleggen van het onderhandelingsresultaat in de intentieovereenkomst. Dan de begeleiding van het door de fusiepartners over en weer in te stellen due diligence onderzoek en het bespreken en uitonderhandelen van de consequenties van de bevindingen van dit onderzoek. Tenslotte het (helpen) vastleggen van de bereikte transactie in de benodigde contractuur, waaronder ook de aandeelhoudersovereenkomst, tot aan de levering van de aandelen bij de notaris. Waar specifieke expertise is vereist op het gebied van fiscale en juridische zaken e.d., begeleidt de Diligence intermediair de dga in het proces met deze specialisten. De Diligence intermediair voert de regie over het gehele fusieproces. Bij eventuele nazorg kan de dga ook een beroep doen op de Diligence intermediair.

 

Tarifering

Uurtarief dan wel fixed fee voor de begeleidingswerkzaamheden, zo mogelijk tegen gereduceerd uurtarief in combinatie met een succesfee over de door Diligence onderhandelde transactiewaarde.

 


BOBB

Diligence is met een aantal gecertificeerde leden verbonden aan de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB).

Contact informatie

Diligence
Randhoeve 221
3995 GA Houten
E -mail: info@diligence.nl
Tel: 088 - 0550 350
Fax: 0318 - 507 426

Kantoren in:
- Almere
- Amsterdam
- Baarn
- Overveen (bij Haarlem)
- Roermond
- Houten
- Veenendaal
- Zwartewaal (bij Brielle)