Succesbegeleiding

Definitie product

Diligence begeleidt ondernemers na een transactie als een raadsman van de ondernemer om ervoor te zorgen dat de transactie op de langere termijn het succes oplevert dat de ondernemer ervan verwacht.

Toelichting

Door het grote aantal transacties dat de Diligence intermediairs in de loop der tijden hebben gedaan, hebben zij goed inzicht gekregen in wat er allemaal mis kan gaan na de transactie. De intermediair regelt de zaken goed en vakkundig voor de cliënt. Maar na de transactie is de intermediair uit beeld. De ondernemer wordt ondergedompeld in de waan van de dag en verliest vaak zaken uit het oog, die uiteindelijk tot het succes moeten leiden van de transactie. Als in de dagelijkse praktijk dingen anders lijken of blijken te zijn dan de ondernemer had verwacht dan wordt er zelf gepionierd om tot een oplossing te komen. Het kan zijn dat dan niet meer helemaal duidelijk is waarom bepaalde zaken op een bepaalde manier zijn geregeld. Dat kan tot conflicten leiden met de andere partij. Diligence is dan bij uitstek de partij die de ondernemer kan bijstaan bij het oplossen van dit soort problemen. Deze dienstverlening kan aangeboden worden na begeleiding van:

 1. de koop van een bedrijf
 2. fusie van twee bedrijven
 3. een financieringstraject

In voorkomende gevallen is het mogelijk om deze diensten aan te bieden na de begeleiding van de verkoop van een bedrijf in het geval de oude eigenaar nog een tijd aan blijft. 

 

Ad 1.  Na de koop van een bedrijf

Waar mensen vaak aan voorbij gaan, is dat bedrijfsoverdracht niet stopt bij de overdracht zelf. In tegendeel, overdracht heeft ook impact op het bedrijf nadat deze op papier is afgerond. Denk alleen al aan de nieuwe dga die aantreedt of het gevoel dat het personeel heeft na de overdracht. Wanneer er nieuwe leiding aantreedt, leidt dat immers bijna standaard tot veranderingen in werkwijze. Zo valt te denken aan het moderniseren van het bedrijf of het betreden van nieuwe markten. Het zijn zaken die veelal voortkomen uit bedrijfsoverdracht en waar het bedrijf in het begin zeker aan moet wennen. Zeker MBI-kandidaten en in mindere mate MBO-kandidaten hebben nogal eens de neiging om te hard van stapel te lopen  en te veel te willen bereiken in te korte tijd.

De dienstverlening bestaat uit:

 1. een luisterend oor bieden
 2. sparring partner zijn voor de nieuwe dga
 3. begeleiding bij de uitvoering van het post acquisition plan
 4. klankborden over strategische vraagstukken en beslissingen
 5. kritische blik op de financiën houden
 6. follow up van het business plan en zorgen dat dit up te date blijft
 7. ondersteunen bij gesprekken met financiers

 

Ad 2.  Na fusie van twee bedrijven

Als twee bedrijven willen fuseren dan zijn er meestal hoge verwachtingen met betrekking tot de synergie die dat oplevert. Na de fusie valt dat vaak tegen. Vervolgens worden de partijen dan ook nog eens geconfronteerd met de wat minder leuke kanten van de fusie zoals het aanpassen aan elkaar, gedeelde zeggenschap, cultuurverandering etc. en gaat men zich afvragen waarom ze de fusie zijn aangegaan. Uiteindelijk kunnen er zoveel problemen ontstaan dat partijen maar weer besluiten uit elkaar te gaan en is de fusie mislukt. Bovenop de dienstverlening na bedrijfsoverdracht (zie 1.) zijn er twee extra aandachtsgebieden waarin de Diligence intermediair een rol kan spelen:

 1. Cultuurverandering
 2. Behalen van het gestelde doel van de fusie

 

Wat een fusie doet met de cultuur van de twee bedrijven is het meest onderschatte onderdeel van een fusie. Meestal denkt men dat als er aan het begin een groot personeelsfeest wordt gehouden, dat het dan wel goed komt. Dat is echter onvoldoende. Ieder bedrijf heeft zijn eigen bedrijfscultuur. Als bij een fusie niet zorgvuldig wordt gewerkt aan integratie van deze twee culturen, dan proberen beide “kampen” hun eigen cultuur te behouden en ontstaat er geen eenheid tussen de bedrijven, maar strijd. Voordat de fusie plaatsvindt moet al nagedacht worden over de bedrijfscultuur, die de leiding na de fusie zou willen zien en moeten daar de voorwaarden al voor geschapen worden in het fusiebedrijf.  Daarna moet er een plan gemaakt worden hoe die cultuur wordt geïmplementeerd en dat moet vervolgens uitgevoerd en gemonitord worden.

Tijdens de aanloop naar de fusie dienen partijen duidelijk te maken welke doelen met de fusie bereikt dienen te worden. Ook dat moet helder zijn vastgelegd in een business plan voor het fusiebedrijf en ook dat plan moet strak uitgevoerd en gemonitord worden.

 

Ad 3.  Na een financieringstraject

Een financieringstraject is over het algemeen ook gebaseerd op een business plan. Meer dan in welk ander traject dan ook is het na een financieringstraject van groot belang dat het plan wordt gerealiseerd. Lukt dat niet dan kan dat grote consequenties hebben voor de financiering en vervolgens ook voor het bedrijf. In het geval dat de financiering door een private equity partij is gedaan, zal die partij actief gaan meehelpen om het plan te realiseren. Deze dienstverlening van Diligence zal dus voornamelijk van toepassing zijn na een bankfinanciering dan wel na een alternatieve financiering waarbij de investeerders op afstand blijven.

 

Tarifering

Uurtarief voor de aan het traject bestede uren.

 


BOBB

Diligence is met een aantal gecertificeerde leden verbonden aan de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB).

Contact informatie

Diligence
Randhoeve 221
3995 GA Houten
E -mail: info@diligence.nl
Tel: 088 - 0550 350
Fax: 0318 - 507 426

Kantoren in:
- Almere
- Amsterdam
- Baarn
- Overveen (bij Haarlem)
- Roermond
- Houten
- Veenendaal
- Zwartewaal (bij Brielle)