Hoe een randstedeling het ‘Limburgse bolwerk’ binnendrong

Door onze redactie

Chemielinco neemt BMD Limburg over

Voor veel bedrijven uit de rest van het land is de provincie Limburg altijd een beetje ‘buitenland’ geweest. Het bleek en blijkt nog steeds bijzonder moeilijk om in deze provincie een stevige (zakelijke) voet aan de grond te krijgen. In Limburg wordt op een andere manier zaken gedaan, wordt op een andere wijze geleefd en gecommuniceerd: het leven is er Bourgondisch, het “ons-kent-ons” en “elkaar gunnen” speelt veelal een grotere rol dan elders in het land. Kortom: voor niet-Limburgers is het vaak moeilijk zaken doen in Limburg.

Toen de student scheikunde Wiet Baggen zo’n 15 jaar geleden samen met een aantal collega-studenten een bedrijf startte, kon hij nooit vermoeden dat dit initiatief zou uitgroeien tot een professioneel milieu-adviesbureau met 85 medewerkers en een bruto jaaromzet van circa 13 miljoen gulden. Het bedrijf, Chemielinco BV in Utrecht, wordt inmiddels niet meer geleid door de vijf oprichters; Wiet Baggen voert met zijn collega Niels van der Gaast de algehele leiding over dit bedrijf, dat haar roots nadrukkelijk in de regio Utrecht heeft liggen. Deze keuze is niet zo verwonderlijk aangezien Utrecht ook de vestigingsplaats van de Universiteit Utrecht is.

Nu, zeventien jaar na oprichting, verkeert Chemielinco in een cruciale fase van haar bestaan. Wiet Baggen: “Een interne bezinning heeft geleid tot een toekomstbeeld waarin wij als dienstverlener actief zijn op het grensvlak van milieu, arbo en chemie. Wij houden ons dan ook bezig met beleidsondersteuning, automatisering, KAM-zorgsystemen, bodemonderzoek- en sanering en civiele techniek. Een groei is daarvoor noodzakelijk. Het streven is om binnen drie tot vijf jaar tot een verdrievoudiging van de organisatie te komen met een jaaromzet van 25 tot 30 miljoen gulden en een personeelsbestand van 150 tot 200 medewerkers”.

Naast een toename aan kwantiteit werkt Chemielinco vooral ook aan een verbreding van de expertise die het in huis heeft, een verbreding van de productportfolio en een verdere verbetering van de kwaliteit. De bedoelde uitbreiding van de organisatie moet vooral geschieden buiten de randstad. Door bedrijven buiten de randstad te kopen denkt Chemielinco haar groei-ambitie binnen de gestelde periode waar te kunnen maken, om zodoende ook een landelijke dekking te krijgen.

Brief

Begin september 1999 ontving Wiet Baggen een mailingbrief van Mr Raymond R. Sieben van Diligence. In de brief werd “wegens opvolgingsproblemen” een milieu-adviesbureau te koop aangeboden. En in de brief werd gemeld dat “de onderneming goede mogelijkheden biedt voor een bestaand milieu-adviesbureau dat haar activiteiten in het zuiden van het land wenst uit te breiden”. Dat viel in goede aarde bij Chemielinco.

Ondanks de Limburgse roots van Wiet Baggen bleek zijn netwerk en meer in het algemeen dat van Chemielinco onvoldoende tot zijn recht te komen in Limburg. Wiet Baggen: “We opereren altijd vanuit Utrecht of vanuit onze Belgische vestiging in Tienen. De reisafstanden zijn daardoor lang. Daarnaast denken wij dat als je zakelijk succes wilt hebben in een regio, maar specifiek ook in Limburg, je toch wel directe toegang moet hebben tot Limburgse besluitvormers en Limburgse bedrijven. Je moet eigenlijk continu op locatie aanwezig (kunnen) zijn. Vanuit Utrecht gaat dat niet optimaal. De aanbieding van het Limburgse milieu-adviesbureau daarentegen bood die mogelijkheid wel.”

Intenties

Voor Wiet Baggen was het contact met Diligence een eerste ervaring met een professionele bedrijvenmakelaar. Wiet Baggen: “Een bedrijf kopen, dat had ik nog nooit gedaan. Ik vond het maar vreemd dat mij in eerste instantie niet verteld werd om welk bedrijf het nu eigenlijk ging. Zelfs de vestigingsplaats werd mij niet medegedeeld. Diligence vertelde mij dat het hen erom ging om eerst uit te vissen welke intenties er leven bij degenen die op zo’n mailingbrief of advertentie reageren. Nadat ik van de heer Sieben een anoniem verkoopprofiel had ontvangen, en ik naar aanleiding daarvan mijn verdergaande interesse kenbaar gemaakt had, vond eind september het eerste gesprek met de heer Sieben plaats.”

“Tijdens het eerste gesprek verwachtte ik direct alles te horen over het bedrijf; en dan vooral de naam en vestigingsplaats. Maar dat was niet zo. De heer Sieben informeerde nadrukkelijk naar de intenties van Chemielinco. Waarom is Chemielinco geïnteresseerd in een milieu-adviesbureau in Limburg? Wat verwacht Chemielinco aan te treffen? Wat zijn de plannen van Chemielinco zodra het bedrijf eventueel gekocht zou zijn? Etc. etc.”

Sieben voegt daaraan toe: “ Wij krijgen naar aanleiding van onze “Opportunities” uitgave en mailingbrieven veel reacties van mensen en bedrijven van uiteenlopend pluimage: er zijn serieuze partijen bij met oprechte bedoelingen, maar er zijn ook concurrenten bij die op slinkse wijze bedrijfsgevoelige informatie willen inwinnen. En tot slot zijn er ook nog de nodige “goudzoekers”: partijen die zich door hun financieel deskundige hebben laten influisteren dat het betreffende bedrijf voor heel veel minder geld gekocht kan worden. Juist deze laatste categorie blijkt veelal niet over voldoende middelen te beschikken om een bedrijf succesvol te kunnen kopen.”

Oprecht

Bij Chemielinco bleken de intenties oprecht te zijn. Na enkele oriënterende gesprekken en enkele formele noodzakelijkheden, zoals het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring, zijn koper en verkoper op 25 januari 2000 uiteindelijk mondeling tot overeenstemming gekomen. Wiet Baggen: “Het opmerkelijke is dat je denkt dat je het dan rond hebt. Maar het zwaarste moest toen nog komen”. Sieben vult dit aan: “Wij merken vaak dat kopers en verkopers juist de laatste fase van een verkoopproces zwaar onderschatten. Zodra contracten worden opgesteld en de afspraken zwart-wit op papier worden gesteld, gaan de partijen en hun adviseurs elk woord wegen. En juist dan blijkt de toegevoegde waarde van een Diligence Intermediair. Emoties spelen nog steeds een belangrijke rol en de Diligence intermediair vervult dan een soort bufferrol: hij probeert emoties van de ene partij te absorberen en zakelijk naar de andere partij te vertalen.

Diligence is op zo’n moment een soort noodzakelijk smeermiddel om partijen definitief bij elkaar te brengen.

Per 1 april is BMD Limburg uiteindelijk succesvol overgedragen aan Chemielinco. Met de eigenaar/directeur van BMD Limburg is afgesproken dat hij nog een aantal jaren betrokken blijft bij zijn oude bedrijf. Tot zijn pensioen bouwt hij zijn werkzaamheden af en tegelijkertijd introduceert hij Chemielinco in het Limburgse zakenleven. En daar was het Chemielinco om te doen. Chemielinco heeft inmiddels de smaak te pakken. Samen met Mr Raymond R. Sieben van Diligence wordt momenteel gewerkt aan een drietal nieuwe acquisities. Nu elders in het land…


BOBB

Diligence is met een aantal gecertificeerde leden verbonden aan de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB).

Contact informatie

Diligence
Randhoeve 221
3995 GA Houten
E -mail: info@diligence.nl
Tel: 088 - 0550 350
Fax: 0318 - 507 426

Kantoren in:
- Almere
- Amsterdam
- Baarn
- Overveen (bij Haarlem)
- Roermond
- Houten
- Veenendaal
- Zwartewaal (bij Brielle)