De intermediair

Wat is het verschil tussen een intermediair en een bemiddelaar?

Er is geen verschil. Beiden doen hetzelfde werk voor u. Bemiddelaar klinkt alleen niet zo prettig. Bij Diligence zeggen wij het liefst dat wij een ondernemer begeleiden bij de verkoop van zijn bedrijf of bij de koop van een bedrijf. Want dat is waar het allemaal op neerkomt.

Waarom zou ik een intermediair nemen?

U hoeft geen intermediair te nemen. Echter, op het glibberige pad van bedrijfsovernames zijn fouten snel gemaakt. En die kunnen u een hoop geld kosten. Maar wat belangrijker is, een overnametraject vergt ongelooflijk veel energie. U gaat over toppen en door dalen. Er zijn momenten dat u het niet meer ziet zitten. Dan is het prettig om een buffer te hebben. Iemand die u uit de wind zet en de regie voert. Als een intermediair zijn werk goed doet, zult u hem eeuwig dankbaar zijn.

Wat doet zo'n intermediair nou eigenlijk?

Een intermediair voert de regie over het gehele verkoopproces. Hij oriënteert zich op uw bedrijf, schrijft het verkoopmemorandum (eventueel in samenwerking met u en/of uw accountant), doet een waardebepaling (in overleg met uw accountant), stelt een vraagprijs voor, die u samen met hem vaststelt, gaat op zoek naar kopers, verstrekt met behoud van de nodige discretie gefaseerd informatie, voert de onderhandelingen met de koper(s) voor of samen met u, schakelt op tijd (indien nodig) specialisten als een fiscalist, de accountant en/of een jurist in, begeleidt het due diligence onderzoek door de koper, maakt de intentieverklaring (of levert de punten aan aan de jurist) en regelt dat er een goed overnamecontract komt. Hij is uw leidsman, van het prille begin tot het moment dat u bij de notaris zit. En gedurende het proces controleert hij uw emoties.

Kan mijn accountant mijn bedrijf niet verkopen?

U kunt het altijd proberen. De ervaring leert echter dat accountants minder toegerust zijn voor dit soort werk. Actief zoeken naar kopers is een kunst en kost heel veel tijd. Accountants hebben die tijd normaliter niet en weten ook niet goed waar en hoe ze moeten zoeken. Dus beperkt het zoeken zich vaak tot de eigen praktijk, hetgeen als voordeel voor de accountant heeft dat zijn cliënt (uw onderneming) binnen zijn praktijk behouden blijft.

Veel accountants laten ook een waardebepaling liever over aan de kenners van de markt. Diligence heeft een formule ontwikkeld voor een optimale werkverdeling tussen de accountant en de intermediair, zodat zij het proces in goede samenwerking kunnen doen, waarbij u als cliënt het beste bent gediend.

Kan een bemiddelaar voor koper en verkoper tegelijkertijd optreden?

Het wordt nog wel eens aangeboden bij overdracht binnen de familie of bijv. aan de bedrijfsleider. Wij doen het nooit, om de eenvoudige reden dat het niet werkt. De intermediair heeft altijd een mening en neigt altijd naar de ene of naar de andere kant. Daarom bevelen wij altijd aan dat zowel de koper als de verkoper een eigen intermediair in de arm neemt. Dat is veel beter voor het proces en verhoogt de slaagkans aanmerkelijk.

Wat kost een intermediair?

Een Diligence intermediair berekent u een uurtarief en een succes fee. De succes fee wordt alleen gefactureerd bij een daadwerkelijke verkoop of koop, anders niet. Bij verkoop is de succes fee een percentage van de transactiewaarde, bij koop soms ook en soms is het een vast bedrag. In de markt zijn meerdere vormen van honorering in gebruik.

Moet een bemiddelaar gespecialiseerd zijn in mijn branche?

Nee, dat is niet nodig. De ervaring heeft geleerd dat branchekennis veel minder belangrijk is dan het beheersen van 'het overnamespel'. Dat laatste is cruciaal, want daar kunnen de fouten gemaakt worden. De branchekennis doet de intermediair gaandeweg het verkoopproces vanzelf op. Buiten dat ligt de informatie tegenwoordig op straat: bij de branchevereniging, in de vakbladen, in jaarverslagen, bij de Kamer van Koophandel, op internet, in beurscatalogi etc. En u bent er ook altijd nog...

Hoe zoekt een intermediair naar kopers?

Een goede intermediair zoekt zowel actief als passief. Actief: hij verdiept zich goed in uw branche en benadert vervolgens de logische overnamekandidaten in de branche, maar ook daarbuiten. Ook vanuit zijn grote netwerk heeft hij meestal een aantal logische ingangen bij potentieel geïnteresseerde partijen. Veelal gaat dat door middel van geheimzinnige en discrete telefoontjes, soms met een mailing.

Passief: een beperkt, discreet, geanonimiseerd profiel van uw bedrijf wordt (na uw toestemming) geplaatst in een aantal overnamedatabases, zowel in vakbladen als op internet. Reguliere kopers bezoeken deze databases frequent en zullen uw intermediair benaderen voor contact. Een goed intermediair is zeer actief en kan - als het uiteindelijk niet lukt - zeggen: "Als het mij niet gelukt is, lukt het niemand!"


BOBB

Diligence is met een aantal gecertificeerde leden verbonden aan de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB).

Contact informatie

Diligence
Randhoeve 221
3995 GA Houten
E -mail: info@diligence.nl
Tel: 088 - 0550 350
Fax: 0318 - 507 426

Kantoren in:
- Almere
- Amsterdam
- Baarn
- Overveen (bij Haarlem)
- Roermond
- Houten
- Veenendaal
- Zwartewaal (bij Brielle)