Waarde en verkoopbaarheid

Zou er belangstelling bestaan voor mijn bedrijf?

Het lijkt misschien vreemd, maar er is (uitzonderingen daargelaten) altijd belangstelling voor een ter overname aangeboden bedrijf. Die belangstelling kan overal vandaan komen. Als er maar actief genoeg gezocht wordt en omgekeerd het bedrijf ook in de belangrijkste overnamedatabases vermeld staat, blijken er altijd geïnteresseerden te zijn. Of het ook tot een transactie komt hangt van heel veel factoren af.

Hoe groot is de kans dat ik mijn bedrijf verkoop?

Dat hangt van heel veel factoren af. Om er een paar te noemen: hoe goed is het bedrijf, hoe uniek is het bedrijf, hoe actief is uw intermediair op zoek naar kopers, hoe graag willen de kopers, hoe zijn de financieringsmogelijkheden, hoe lang neem je de tijd etc. Heel globaal kun je zeggen dat van alle aangeboden bedrijven in het MKB zo'n 40 tot 60% daadwerkelijk verkocht wordt.

Wat zou mijn bedrijf waard zijn?

Dat is niet zo gemakkelijk te zeggen zonder nadere informatie over uw bedrijf. Het hangt er maar helemaal van af hoe de marktpositie van het bedrijf is, hoe de cijfers er uit zien, waarin precies de waarde zit, hoe graag de kopers willen, hoe graag u ervan af wilt etc. In het algemeen kan gesteld worden dat de belangrijkste elementen, die de waarde van uw onderneming bepalen, zijn: de gerealiseerde (gemiddelde, genormaliseerde) winst gedurende een aantal jaren, de solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal), de stille reserves en de toekomstverwachtingen. Hoe hoger de winsten, hoe hoger de solvabiliteit, hoe meer stille reserves en hoe beter de toekomstverwachtingen, hoe hoger de waarde van de onderneming. Aan de hand van winst- en verliesrekeningen van enige recente jaren, een recente balans en een gesprek met de ondernemer/eigenaar van het bedrijf kunnen wij een aardige indicatie van de waarde van uw bedrijf geven. De echte toets vindt vervolgens in de markt plaats.

Hoe lang duurt zo'n overnametraject?

Gemiddeld een half jaar tot een jaar. Maar in het algemeen altijd langer dan u denkt en dan u zou willen. Dat het wat langer duurt is overigens vaak goed voor de verkopende ondernemer, die dan langzaam naar het moment van overdracht toe kan groeien.


BOBB

Diligence is met een aantal gecertificeerde leden verbonden aan de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB).

Contact informatie

Diligence
Randhoeve 221
3995 GA Houten
E -mail: info@diligence.nl
Tel: 088 - 0550 350
Fax: 0318 - 507 426

Kantoren in:
- Almere
- Amsterdam
- Baarn
- Overveen (bij Haarlem)
- Roermond
- Houten
- Veenendaal
- Zwartewaal (bij Brielle)