20 jaar diligence: meer dan 400 transacties

V.l.n.r. Harry Helwegen, Raymond Sieben, Gerda Briggeman, Bo Barink, Frans Verbeek, Jan van Ruitenbeek, Hans Wijnen, Rob Beeren.

Sinds de oprichting in 1998 heeft overnamespecialist Diligence meer dan 400 transacties succesvol afgerond. De jubilerende organisatie begeleidde onlangs voor de 400ste keer een overname. Diligence, landelijk vertegenwoordigd met 9 regionale vestigingen, richt zich vooral op koop, verkoop en participatie binnen het MKB.

Veenendaal, 27 maart 2018 – Volgens Diligence zijn de transparantie en professionalisering op het gebied van bedrijfsovername enorm toegenomen. Een uitvloeisel daarvan is het delen van kennis over waardebepaling. Andere belangrijke ontwikkelingen: de opkomst van private equity en een groeiende verkoopbereidheid bij jongere ondernemers die snel willen cashen.

In het verleden opereerden overname- en fusieadviseurs volgens Rob Beeren, Diligence-adviseur van het eerste uur, nogal eens in het schemerduister: “Iedereen heeft het tegenwoordig over transparantie, maar toen collega Harry Helwegen en ik in 1998 met Diligence begonnen was daar nauwelijks aandacht voor. Er waren in onze branche cowboys actief die zonder enige vorm van toezicht werkten. Ook ontbrak het aan harde data. Je kon slechts raden naar het aantal overnames en fusies.” Tegenwoordig houdt het CBS exact bij hoeveel overnames en fusies er jaarlijks plaatsvinden. In 2016 waren dat er in het MKB totaal 3.820.

Door de aanhoudende professionalisering is het overnameproces sinds 1998 flink veranderd. De opkomst van digitale vraag- en aanbodplatforms heeft daar mede toe bijgedragen. Ook kwam er een beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht, de BOBB, waarvan Diligence een van de medeoprichters was. Een belangrijk element in een overnameproces is de waardebepaling. Aan dat aspect worden vanuit de markt steeds hogere kwaliteitseisen gesteld. Bovendien is het delen van waarderingen en “multiples” ter bepaling van verkoopprijzen gemeengoed geworden. Diligence heeft in de persoon van Gerda Briggeman een gecertificeerde waardebepaler in huis.

Bij de start van Diligence in 1998 waren er in het MKB enkele tientallen verstrekkers van privaat risicokapitaal (private equity) actief. Volgens Diligence-adviseur Harry Helwegen zijn dat er nu meer dan 300 en is voor bijna elk bedrijf wel een koper te vinden: “Professionele investeerders struinen voortdurend alle markten af, op zoek naar kansen. In vergelijking met vroeger komt het weinig voor dat ondernemers op leeftijd vanwege het ontbreken van een opvolger de zaak moeten sluiten. Mede dankzij private equity kan meestal een overname worden geregeld. Via de tegenwoordig populaire “pre-exit” kan een ondernemer op leeftijd al grotendeels cashen voordat hij daadwerkelijk met pensioen gaat.” De investeerders verstrekken het kapitaal vaak in combinatie met managementondersteuning. Het kan gaan om een Management Buy Out (MBO, bijvoorbeeld een bedrijfsleider die de zaak waar hij/zij in loondienst werkt, overneemt) of Management Buy In (MBI, een ondernemende manager van buiten koopt zich in). Gedurende de periode 1998-2018 was dat in 35 procent van de door Diligence begeleide transacties het geval. Van de totaal ruim 400 transacties begeleidde Diligence in 75 procent van de gevallen de verkoper. De overige 25 procent betreft begeleiding bij koop en participatie.

Terugkijkend op 20 jaar Diligence signaleert Rob Beeren nog een specifieke trend die zich vooral de laatste tijd openbaart: “Vooral bij jongere ondernemers is er sprake van een toenemende verkoopbereidheid. Onze ervaring is dat zij vaak een bedrijf beginnen met het expliciete doel om dat meteen na het eerste succes snel weer te verkopen.”

Adviesgesprek aanvragen?

Hidden
Nieuwsbrief
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.