HomeWanneer is uw bedrijf écht verkoopklaar?

Gepubliceerd in Gemengde Branche, november 2018

Het gaat economisch goed en bedrijven worden, zo lijkt het, sneller te koop aangeboden dan voorheen. Maar komt dit de kwaliteit ook ten goede? Moet een bedrijf niet eerst verkoopklaar worden gemaakt? En wat wordt hieronder verstaan? Kun je een bedrijf verkopen dat niet verkoopklaar is? En welke consequenties heeft dat?

Bij het verkoopklaar maken van een onderneming wordt vaak in eerste instantie gekeken naar een goede, op de verkoop gerichte juridische en fiscale structuur. Zonder twijfel komt dat een goed resultaat ten goede. Ook is het van belang dat de onderneming over een deugdelijke administratie beschikt. Maar minstens zo belangrijk is het algehele beeld dat een koper van een bedrijf krijgt: een professioneel georganiseerde onderneming biedt hem het vertrouwen dat hij met een stabiel bedrijf van doen heeft. Als verkopende ondernemer wil je dat jouw bedrijf op het moment van verkoop in een optimale conditie verkeert. Wat optimaal is zal door een verkoper echter anders beoordeeld worden dan door een koper. Voor de verkoper gaat het erom dat hij de beste kandidaat koper vindt en dat kan mede afhankelijk zijn van het moment van verkoop. De koper zal echter gericht zijn op het vinden van een bedrijf met een veelheid aan kansen tegen lage risico’s. Een onderneming die er dan goed verzorgd en goed georganiseerd uitziet verhoogt het vertrouwen.

Indien je als ondernemer plannen hebt om je bedrijf te verkopen, doe je er goed aan om op dit soort waardebepalende factoren te sturen. Voor elk bedrijf zal dat anders liggen. Het verhogen van kansen én verlagen van risico’s vertaalt zich echter direct in een beter vertrouwen in en waardering van het bedrijf. Kun je ook een bedrijf verkopen dat niet verkoopklaar is? Verstandig is het in algemene zin gesproken niet, maar externe omstandigheden kunnen voor een koper aanleiding zijn om een bedrijf te kopen en daarbij tekortkomingen op de koop toe te nemen. Te denken valt aan (o.a. economische) ontwikkelingen in de branche waarin de onderneming opereert, toekomstverwachtingen, de stand van vraag en aanbod naar de betreffende soort bedrijven en de financieringsbereidheid van banken. En dan kunnen die omstandigheden dusdanig zijn dat ook bedrijven verkocht worden die eigenlijk niet verkoopklaar zijn. Is dat riskant? Indien de verkoper in alles transparant is en indien de koper uitvoering en grondig onderzoek verricht, dan behoeft dat geen probleem te zijn. De risico’s kunnen dan zeker hoger liggen, maar kennelijk wegen de verhoogde kansen op zo’n moment zwaarder dan de geconstateerde tekortkomingen en risico’s.