HomeWat is het verschil tussen een MBI en MBO?

Verschil tussen MBI en MBOWat is het verschil tussen een MBI en MBO?

Ondernemers die hun bedrijf willen verkopen kunnen te maken krijgen met een MBI (Management Buy In) of MBO (Management Buy Out). Wat de verschillen en voor- en nadelen zijn lees je hier.

Wat is het verschil tussen een MBI en MBO?

Wanneer u uw bedrijf gaat verkopen is dat niet iets wat u vaak in uw leven zult doen of waar een bepaalde routine voor bestaat. Ondernemers die te maken krijgen met een bedrijfsovername, omdat zij hun bedrijf willen verkopen, kunnen onder andere met een MBI of MBO te maken krijgen. Wat zijn de verschillen?

MBI, de management buy in

Bij een management buy in gaat het om een externe koper, iemand die niet binnen uw bedrijf werkzaam is. Letterlijk: een buitenstaander koopt zich in. Een particulier of investeerder (of combinatie hiervan), van buiten de onderneming koopt dan de zittende aandeelhouders geheel of gedeeltelijk uit. Deze kopende partij zal vervolgens het management van uw bedrijf gaan voeren en de strategie voor de toekomst bepalen. Dit is anders dan een strategische overname, waar een (soms concurrerend) bedrijf met strategische bedoelingen het bedrijf koopt.

De plussen en minnen van een MBI

Een voordeel van een MBI-overname is dat de overnamekandidaat mogelijk een andere of vernieuwende kijk op de toekomstige bedrijfsvoering kan geven. Dat is bijvoorbeeld waardevol in situaties waar al langer sprake was dat het wenselijk zou zijn om een andere koers te gaan volgen. Het nadeel is dat bij een MBI-overname de kopende partij de huidige werknemers en hun manieren van werken nog niet goed kent. In veel gevallen zal het belangrijk zijn dat de koper ook past bij de jarenlang opgebouwde cultuur, ondanks dat er ook ruimte moet zijn voor een ‘frisse wind’ van buitenaf. Dat is anders dan bij een MBO, de management buy out, waar iedereen elkaar al kent.

MBO, de management buy out

Bij een management buy out wordt de overname van uw bedrijf gedaan door mensen die u kent, namelijk door één of meerdere medewerkers. De MBO-overname ziet men bijvoorbeeld terug bij bedrijven die jarenlang overgingen ‘van vader op zoon’, maar waar nu geen familiaire opvolger voor is.

Ook een MBO kent voor- en nadelen

Een belangrijk voordeel van een MBO-overname is dat deze interne kopers het bedrijf al kennen en onderdeel uitmaken van de bestaande cultuur. Zolang deze kandidaat of kandidaten over goede managementkwaliteiten beschikken zal uw bedrijf in alle waarschijnlijkheid in goede handen zijn. Maar er zijn ook nadelen. Want wat gebeurt er als er tijdens de onderhandelingen toch besloten wordt dat de koop niet doorgaat? Dan loopt u de kans dat verhoudingen verstoord raken en belangrijke spilfiguren met kennis de organisatie verlaten. In het ergste geval starten zij een gelijksoortig bedrijf en nemen uw waardevolle klanten met zich mee. Daarnaast blijft een interne overname een behoorlijk confidentiële kwestie. Er moet voor gewaakt worden dat er geen onrust gaat ontstaan bij het huidige personeel, doordat in de wandelgangen de overname al wordt aangekondigd.

De ideale combinatie: van een MBI een MBO maken

Stel u krijgt te maken met een MBI. U weet nu: het grootste voordeel van een MBO is dat de koper al in het bedrijf zit. U weet ook: een frisse wind van buitenaf heeft ook zijn voordelen. Dan is er nog een interessante derde optie. Een combinatie van beide!

Bij een MBO is het allerbelangrijkste voordeel dat de kopende partij past bij datgene wat u jarenlang heeft opgebouwd en ervoor zorgt dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd wordt. Als er sprake is van een externe koper kunt u van een MBI een MBO maken. Dat wil zeggen dat de externe overnamekandidaat allereerst voor een vastgestelde periode in uw bedrijf komt werken. Op die manier leert de koper uw bedrijf van binnenuit kennen en kan met grotere zekerheid bepaald worden of het voor allebei een win-win oplevert. Als het goed klikt tussen de koper, u en uw medewerkers dan worden de getekende contracten definitief. Zo niet, kunnen we altijd samen op zoek gaan naar betere alternatieven.

Aanvullende informatie via ons gratis e-book

Terugkomend op de eerste zin in dit artikel; het verkopen van uw bedrijf is niet iets wat u vaak in uw leven zult doen en waar een bepaalde routine voor bestaat. Om u wat ‘Eerste hulp’ te bieden bij overnames hebben wij er een uiterst handig boekje over geschreven. Het is zeer bruikbaar als u zich goed voor wilt bereiden op het verkopen van hetgeen waar u jarenlang veel energie in gestoken heeft. U krijgt dan tevens één keer per maand de nieuwste tips en ontwikkelingen in uw inbox over het aan- en verkopen van bedrijven, inclusief actuele bedrijfsprofielen en participaties.

Interesse? Download hier het gratis e-book en blijf hierdoor in contact.