Bedrijfsfusie

Op zoek naar een fusiepartner? Diligence begeleidt ondernemers bij het realiseren van een fusietransactie en desgewenst het zoeken naar een geschikte fusiepartner.

Wat komt er kijken bij een bedrijfsfusie?

Ondernemers die om strategische redenen willen fuseren, weten vaak niet hoe ze dat moeten aanpakken. Hoe voorkom je dat het bij personeel, klanten, leveranciers en concurrenten bekend raakt? Waar vind je fusiepartners? Is er überhaupt belangstelling voor het bedrijf om mee samen te gaan? En wat komt er allemaal kijken bij zo’n bedrijfsfusie? Zelfs als er al een partner is gevonden voor de samensmelting van bedrijven?

Diligence heeft al vele bedrijfsfusies tot stand gebracht in alle denkbare branches en in alle soorten en maten. We putten niet alleen uit 20 jaar kennis en ervaring, maar ook uit een groot netwerk van partijen die geïnteresseerd zijn in een bedrijfsfusie. Onze bedrijfsovername specialisten zijn voor elke DGA raadsman én onderhandelaar in dit complexe proces.

Meer over bedrijfsfusie

Wat doen we bij een bedrijfsfusie?

De dienstverlening van Diligence bestaat uit:

  • in kaart brengen van de onderneming door middel van een informatiememorandum
  • waarderen van de onderneming
  • discreet (anoniem) benaderen van marktpartijen en interesseren van potentiële fusiepartners
  • verstrekken van informatie aan en het opvragen van informatie van de fusiepartner (onder geheimhouding)
  • uitonderhandelen van onder meer de aandelenverhouding in het fusiebedrijf, meedenken over en vormgeven van de rolverdeling van de twee dga’s, de structuur van het nieuwe bedrijf
  • vastleggen van het onderhandelingsresultaat in de intentieovereenkomst
  • begeleiding van het door de fusiepartners over en weer in te stellen due diligence onderzoek en het bespreken en onderhandelen van de consequenties van de bevindingen van dit onderzoek
  • (helpen) vastleggen van de bereikte transactie in de benodigde contracten, waaronder ook de aandeelhoudersovereenkomst, tot aan de levering van de aandelen bij de notaris.

De Diligence bedrijfsovername specialist voert de regie over het gehele fusieproces. Waar specifieke fiscale en juridische expertise nodig is, begeleiden we de DGA in het proces. Bij eventuele nazorg kan de DGA ook een beroep doen op de Diligence bedrijfsovername specialist.

Kosten

Wij werken aan de hand van een uurtarief of een vaste aanneemsom voor de begeleidingswerkzaamheden, in combinatie met een succesfee over de door Diligence onderhandelde transactiewaarde.

Meer over bedrijfsfusie