Bedrijfsparticipatie

Zoekt u (groei)kapitaal? Diligence begeleidt ondernemers bij het zoeken naar een investeerder/participant in de onderneming en bij het realiseren van de participatietransactie.

Om te groeien (of te blijven bestaan) is hulp van buitenaf soms nodig. Ondernemers willen risicokapitaal omdat ze bij de bank niet meer terecht kunnen of omdat ze de aanvullende kennis, expertise en een netwerk van een externe partner zoeken. Dit is meestal een ervaren ondernemer die rendement op zijn vermogen zoekt en andere ondernemers wil helpen groeien. In ruil wil de investeerder een belang in de onderneming door aandelen over te nemen van de directeur-grootaandeelhouder(s) of door middel van een aandelenemissie.

Er zijn vele soorten investeerders en participanten, elk met eigen investeringscriteria, voorkeuren en investeringsproposities. Dit betekent maatwerk. Toch is er steeds één ding hetzelfde: een ondernemer die verdergaat met een nieuwe partij aan zijn zijde, die voor zijn rendement (mede) afhankelijk is van het succes van de onderneming. De match moet dus optimaal zijn en beiden moeten elkaar volledig begrijpen en respecteren.

Wat doen we?

De dienstverlening van Diligence bestaat uit:

  • in kaart brengen van de investeringsbehoefte van de onderneming, meestal in een businessplan
  • samen met de DGA het profiel van de ideale investeerder / participant bepalen
  • zoeken, benaderen en selecteren van de meest passende investeerders / participanten met de beste propositie
  • deze in contact brengen met de DGA(’s) van de onderneming
  • onderhandelen om tot de optimale participatiepropositie te komen
  • ondersteunen bij de totstandkoming van de overeenkomsten

Na het sluiten van de transactie zien we toe op een optimale samenwerking. Als er iets misgaat, kunnen we helpen om de eventuele problemen op te lossen.

Kosten

Wij rekenen een uurtarief of een vaste aanneemsom in combinatie met een succesfee over het via de Diligence bemiddeling geïnvesteerde kapitaal.

Wat doen we?

Onze dienstverlening bij de verkoop van een bedrijf bestaat uit de onderstaande stappen.

De Diligence bedrijfsovername specialist voert de regie over het gehele koopproces. Als extra expertise nodig is (denk aan het taxeren van een machinepark), regelen we dit. En dat houdt niet op bij het afronden van de transactie. De DGA kan ook bij nazorg (conflict met de verkoper, afhandeling van betalingen etc.) een beroep doen op de Diligence specialisten.

Kosten

We rekenen in overleg een vast uurtarief of een vaste aanneemsom in combinatie met een succesfee over de via de Diligence onderhandelde transactiewaarde dan wel een vaste, vooraf overeengekomen succesfee.