Bouwsector

De bouwsector ontwikkelt zich het laatste decennium zeer snel. Met name de vraag naar meer woningen en de stikstofproblematiek vergen de nodige flexibiliteit van de bouwsector.

De volgende trends bepalen op zowel korte als lange termijn de kansen en uitdagingen:

1. De energietransitie en verduurzaming van de bestaande vastgoed
2. De enorme vraag woning- en utiliteitsbouw
3. De hoge grondprijzen en tekort aan goed en gescikt vakkundig personeel
4. Innovaties zoals prefabricage, sensoren en slimme software
5. Tijdelijk minder bouwwerkzaamheden door aangescherpte regelgeving (stikstof, PFAS)

Deze trends bieden voor ondernemers veel kansen maar ook bedreigingen.

Branches

Diligence kent veel bedrijven in vrijwel alle sectoren van de markt, zowel landelijk als internationaal, en heeft hierin veel ervaring. Wij weten welke trends er spelen in de markt en hoe bedrijven hierop inspelen. Omdat wij de sectoren van binnen en van buiten kennen, zien wij voor jou de kansen en begrijpen we de uitdagingen van de verschillende branches beter dan wie dan ook.

Hoe kan Diligence jou van dienst zijn?

Diligence heeft een zeer breed en sterke relaties in de bouwsector. Door onze jarenlange ervaring weten wij welke bouwmaatschappij op zoek is naar uitbreiding en/of groei. Omdat wij deze sector van binnen en van buiten kennen, zien wij voor jou de kansen en begrijpen we de uitdagingen van de bouwsector beter dan wie dan ook. Wat kunnen wij voor jou betekenen?

  • Het verhogen van de waarde van jouw bedrijf, met het oog op een toekomstige verkoop
  • Het verkopen van jouw bedrijf, zowel in Nederland als internationaal
  • Het realiseren van (internationale) groei door overnames
  • Het zoeken naar een (internationale) koper of verkoper, investeerder of strategische medeaandeelhouder
  • Advisering bij een voorgenomen (internationale) fusie
  • Het vaststellen van de bedrijfswaarde met het oog op een fusie, koop of verkoop
  • Het realiseren van een passende financiering