Geschillen

Is er een conflict met een aandeelhouder waar je niet meer uitkomt? Diligence begeleidt ondernemers bij een geschil tussen twee of meer aandeelhouders, vooral als zij niet meer met elkaar verder kunnen en één of meer aandeelhouders moeten worden uitgekocht.

Tussen aandeelhouders kan om allerlei redenen een conflict ontstaan: vanwege een verschil van inzicht over het beleid of de verrichte inspanningen of de kwaliteit ervan. Het kan ook gaan om een competentiestrijd of gewoon een ordinaire ruzie, die verdere samenwerking in de weg staat. Als er geen aandeelhoudersovereenkomst is en de statuten te weinig bieden om eruit te komen, kom je al snel in een patstelling. De emoties kunnen dan hoog oplopen. Inschakelen van een advocaat leidt meestal tot langdurige en kostbare juridische procedures met alleen maar verliezers. Voorkomen is hier beter dan genezen.

Diligence heeft al veel scheidingstrajecten begeleid, in alle denkbare branches. We helpen hierbij altijd één partij: degene die uitkoopt óf die uitgekocht wordt. Onze Diligence overnameadviseurs hebben door hun langjarige ervaring de kennis en autoriteit om de belangen van de opdrachtgever(s) optimaal te behartigen. Daarmee zijn ze voor elke DGA raadsman én onderhandelaar in dit complexe scheidingsproces.

Wat doen we?

De Diligence bedrijfsovername specialist denkt en onderhandelt allereerst mee bij de vraag wie wie uitkoopt. Bij een 50% verdeling van de aandelen kan dit al tot discussie leiden. Statuten, aandeelhoudersovereenkomst en eerdere afspraken zijn hierbij leidend. Vervolgens worden de aandelen gewaardeerd en worden de onderhandelingen gevoerd over de prijs van de over te nemen aandelen. Deze waardering wordt gedaan op de basis van huidige en verwachte verdiencapaciteit.

De dienstverlening van Diligence bestaat concreet uit:

  • analyseren van het geschil en van de bestaande (contractuele) afspraken
  • analyseren van alle relevante informatie over het bedrijf
  • waarderen van de onderneming en aandelenbelang
  • voeren van oriënterende gesprekken en onderhandelingen met alle betrokkenen
  • formuleren van voorstellen
  • onderhandelen van de verschilpunten
  • uitwerken van het onderhandelingsresultaat in een vaststellingsovereenkomst
  • begeleiden van de overdracht van de aandelen bij de notaris.

De Diligence bedrijfsovername specialist voert de regie over het gehele scheidingsproces. Als blijkt dat een juridische procedure onvermijdelijk is, adviseert de Diligence adviseur over een deskundige advocaat. Waar andere specifieke expertise nodig is, begeleiden we de DGA in het proces.

Kosten

De begeleidingswerkzaamheden in een scheidingstraject worden uitgevoerd op basis van een uurtarief.