Het verschil tussen een fusie en een overname

Het verschil tussen fusie en overname

De termen fusies en overnames (in het Engels M&A: Mergers and Acquisitions) worden vaak door elkaar gehaald. Dat komt omdat de term ‘overname’ vaak een negatief gevoel met zich meebrengt, terwijl dat niet noodzakelijkerwijs zo is. Maar wat zijn nu de verschillen? We zetten het onderstaand uiteen en geven u een aantal voorbeelden vanuit de praktijk.

Wat is een fusie?

Een bedrijfsfusie is een vriendelijk samengaan van twee bedrijven die hier beiden van zouden moeten profiteren. Allebei de voormalige bedrijven worden onderdeel van een nieuw op te richten identiteit: een nieuwe merknaam. Het is, volgens Wikipedia, het samengaan van twee voorheen zelfstandige economische of sociale eenheden. Dat kunnen bedrijven, maar ook verenigingen zijn. De insteek van een fusie is gelijkwaardigheid voor beide partijen. U kunt het zien als een samensmelting op basis van zakelijke huwelijkse voorwaarden, met ieder een vijftig procent deel.

Fusies blijken uitdagend in de praktijk

Vriendelijke fusies zijn in de praktijk uitdagend, omdat één van de twee vaak sterker blijkt te zijn op het moment dat twee CEO’s met elkaar gaan samenwerken. Het is meestal ongebruikelijk dat twee bedrijven beiden baat hebben bij het combineren van krachten.

Zo is recentelijk de fusie tussen het Italiaans-Amerikaanse Fiat Crysler (FCA) en het Frans-Japanse Renault mislukt. Alle vingers wijzen naar de Franse overheid en de Franse overheid wijst vervolgens naar het Japanse Nissan. Hoe groter de maatschappelijke, economische en politieke belangen, hoe uitdagender de fusie, zou u hieruit kunnen afleiden. Daarnaast is het meest overschatte voordeel van een fusie het beoogde synergie-effect. Vooraf worden enorme bedragen becijferd aan kostenbesparingen, die vaak niet gerealiseerd worden.

Bij een fusie blijkt in de meeste gevallen dat er mensen boventallig raken. Maar welke CEO zorgt dan het beste voor zijn of haar medewerkers? Mensen waarmee je jarenlang met plezier hebt samengewerkt ontslaan, is nooit leuk. Een bekend voorbeeld is de fusie tussen de ABN en de AMRO bank. Daarbij werd in eerste instantie de keuze gemaakt om niemand te ontslaan, wat hen later behoorlijk opbrak. Er vielen op een later moment alsnog een aanzienlijk aantal ontslagen. Beter was geweest om boventallige medewerkers op tijd te informeren, zodat zij maximaal voorbereid op zoek konden gaan naar een nieuwe baan.

Ingrediënten voor succesvolle fusies

Willen fusies succesvol zijn, dan zal er al aan de onderhandelingstafel sprake moeten zijn van strategische gelijkwaardigheid, zakelijke overeenstemming, respect én wederzijds vertrouwen. Diligence begeleidt als intermediair ondernemers bij het realiseren van een fusie en zorgt als onafhankelijke partij dat er toetsing plaatsvindt op het gebied van de gelijkwaardigheid.

Wat is een overname?

Bij een overname of acquisitie neemt de kopende partij de andere partij over en komt de entiteit van de overgenomen partij te vervallen. De term ‘overname’ heeft over het algemeen een wat negatieve connotatie ten opzichte van het woord fusie. Het lijkt aanvallend, terwijl dat duidelijk niet het geval hoeft te zijn.

Voorbeelden van overnames

In de praktijk nemen grote organisaties vrij frequent kleinere bedrijven over met specifieke technologische kennis. Een voorbeeld: een bancaire instelling die enkele jaren geleden een bedrijf overnam die zich specialiseerde in mobiele pinbetalingen. Agility, wendbaar zijn, is voor veel grote organisaties een uitdaging. Door overnames kan op die manier toch ingespeeld worden op sterk veranderende klantbehoeften. In dezelfde branche heeft ING recentelijk een meerderheidsbelang genomen in ISWG, een organisatie die advies en bemiddelingssoftware in de markt ontwikkelt voor financiële dienstverleners. Deze bank wordt hierdoor dus een organisatie met steeds meer actuele IT-kennis.

Daarnaast kan een overname extra groeimogelijkheden voor het personeel betekenen, omdat zij onderdeel worden van een grotere organisatie met meer opleidingsmogelijkheden en er meerdere functies te vergeven zijn. Voor de CEO die overgenomen en uitgekocht wordt, is het een moment om of opnieuw te investeren, of om van andere zaken in het leven te gaan genieten. Bijvoorbeeld in de vorm van pensioen.

Soorten overnames – MBI of MBO

Bij Diligence krijgen we vaak te maken met de situatie dat een bestaande manager of meerdere managers het bedrijf over willen nemen van de eigenaar. Dit is de zogenaamde management buy-out. Vaak gebeurt dit met behoud van de merknaam, zeker als het bedrijf een goede reputatie en klantenkring heeft opgebouwd. Natuurlijk kan de overname ook vanuit een externe kandidaat komen, de management buy-in.

Samenvattend

Een fusie slaagt alleen met gelijkwaardigheid vooraf, anders is er een CEO die vaak samen met de medewerkers aan het kortste eind trekt. Een overname heeft een minder positieve klank, maar dat is onterecht. Vaak blijkt in de praktijk dat een overname zowel voordelen biedt voor de medewerkers als het uitgekochte management.

Fusie of overname? We delen graag onze kennis met u.

Adviesgesprek aanvragen?

Hidden
Nieuwsbrief
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.