Te koop aangeboden: Ecologische kringloopwinkel

Projectnummer: Project NL43.2641 – project Emmaus

Over de onderneming

  • De ecologische kringloopwinkel is in 2017 overgenomen door de huidige eigenaar, gevestigd in het Noorden van Nederland en het kringloopassortiment bestaat uit: wonen, koken, kleding, speelgoed, meubelen, audio- en video dragers, antiek, brocante en vintage.

Algemene informatie

▪ De klantenportefeuille bestaat uitsluitend uit particuliere klanten (B-to-C)
▪ De winkel heeft een vloeroppervlak van ruim 4.300 m2.
▪ De kringloop heeft naast een groot team aan vrijwilligers 7 personeelsleden parttime vast in dienst.
▪ Het bedrijf is een V.O.F. (Vennootschap onder Firma).
▪ De ecologisch kringloopwinkel is een erkend leerbedrijf SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs).

Reden van verkoop

▪ Naderen van de pensioengerechtigde leeftijd en geen interne opvolging.
▪ Het bedrijf is toe aan de volgende fase qua groei en management

Transactie

▪ Bij de beoogde transactie wordt uitgegaan van een activa en passiva transactie.
▪ V.w.b. de huur van het vastgoed wordt er vanuit gegaan dat de huidige afspraken conform de
huurovereenkomst van kracht blijven. Nader overleg met de verhuurder wordt gefaciliteerd na een
overeengekomen Intentieverklaring.
▪ Een earn-out constructie en/of (achtergestelde) lening heeft niet de voorkeur.
▪ Verkopende partij is gedurende een nader te bepalen periode en vergoeding beschikbaar voor de
overdracht.
▪ De kopende partij dient over voldoende grootte qua bedrijfsomvang, personeel en financiële
middelen te beschikken om de overname te financieren.

Voor reacties verwijzen wij u naar het onderstaande contactformulier.