Te koop aangeboden: In renovatie en restauratie  (van monumentale gebouwen) gespecialiseerd stucadoorsbedrijf

Projectnummer: NL39.2365

Het bedrijf is gespecialiseerd in het restaureren van authentieke plafonds en wanden welke o.a. voorzien zijn van lijsten, ornamenten en rozetten.

Het gaat om een familiebedrijf dat bestaat sinds circa 1895. De huidige eigenaar is de 4e generatie qua opvolging. Het werkgebied is Zuid Nederland en de Belgische grensstreek.

Het bedrijf is gevestigd in Zuid Nederland.

Dit stucadoorsbedrijf is actief in de afbouwbranche. Deze branche groeit de laatste jaren harder dan de totale bouw. Restauratie vergt veel kennis en vakmanschap. Het op traditionele wijze restaureren en fabriceren van lijsten en ornamenten is slechts een enkel stucadoorsbedrijf machtig. De aangeboden onderneming heeft zich vooral onderscheiden door buiten het traditionele stucwerk, in nieuwbouw en renovatie, zich met name toe te leggen op restauratie van monumentaal erfgoed zoals kerken, chateau’s, musea, kloosters, herenhuizen, stadhuizen, pachthoven en andere monumentale gebouwen. De ornamenten en lijsten worden zo nodig in eigen werkplaats hersteld of worden nieuw vervaardigd. Prospects melden zich op basis van de goede naam van de onderneming, of “op aanraden van derden”. Er zijn daarnaast ook verschillende vaste (gerenommeerde) opdrachtgevers en enkele aannemingsbedrijven, die met enige regelmaat een beroep doen op de vakkundigheid van deze onderneming. De onderneming verzorgt het stucwerk voor diverse opdrachtgevers zoals vastgoed ondernemingen, aannemers en particulieren. De verhouding zakelijkconsument is ongeveer 50-50.

Het stucadoorsbedrijf is niet actief voor bouwverenigingen. De eenheidsprijs die door dit soort partijen wordt berekend is te laag. Klanten bevinden zich hoofdzakelijk in Zuid Nederland en in de Belgische grensstreek. Door in te zetten op renovatie en restauratie, en niet op grote, bewerkelijke projecten (met lage marge), heeft deze onderneming de afgelopen decennia een beperkte bedrijfsomvang behouden, maar daardoor ook een uitermate goede naam opgebouwd in de markt.

Het bedrijf wordt verder gekenmerkt door stabiliteit en continuïteit. De gemiddelde omzet over de jaren 2016 t/m 2019 bedroeg circa € 660.000. Het gemiddelde EBITDA over die jaren bedroeg € 42.000. De management fee bedroeg in die periode circa € 80.000. Een koopsom is geïndiceerd van € 200.000.

Voor het Stucadoorsbedrijf zijn circa 11 mensen werkzaam. De CAO Afbouw & Natuursteen is van kracht. Hierin zijn afspraken vastgelegd over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Het verzuim door ziekte is nihil.

De onderneming is gevestigd in een kantoor dat onderdeel uitmaakt van het woonhuis van de eigenaar. In de buurt wordt een magazijnruimte / werkplaats gehuurd waarin grijpvoorraad is opgeslagen, en waar een werkplaats is t.b.v. het maken van lijsten en het maken en herstellen van ornamenten.

De eigenaar van deze onderneming heeft dit familiebedrijf verder laten floreren tot een specialistisch op kwaliteit gericht stucadoorsbedrijf. De naamsbekendheid van deze onderneming is dusdanig dat direct naar hen verwezen wordt zodra specialistische stucadoorswerkzaamheden benodigd zijn. De eigenaar van dit bedrijf heeft geen bedrijfsopvolging en zoekt, gelet op zijn leeftijd, om die reden een nieuwe eigenaar voor zijn bedrijf.

Deze onderneming is uitstekend geschikt voor een strategische koper die aanvulling op zijn/haar huidige portefeuille zoekt en behoefte heeft aan het binnenhalen van het specialisme dat deze onderneming te bieden heeft.

Voor reacties verwijzen wij u naar het onderstaande contactformulier.