Te koop aangeboden: Praktijk voor Kind- en jeugdhulp

Projectnummer:  NL03.2568

Over de onderneming
▪ De onderneming is een praktijk voor kind- en jeugdhulp Er wordt behandeling gegeven aan kinderen tussen de 2,5 -18 jaar. Tijdens de orthopedagogische behandeling wordt er gebruik gemaakt van
handelingsgerichte diagnostiek en wordt vaktherapie ingezet. Daarnaast is de gehele aanpak gericht op
gezin en omgeving. De onderneming kenmerkt zich door deskundigheid, persoonlijke aanpak en
gastvrijheid en dat alles in een “huiselijke sfeer”.

Bedrijfsinformatie

  • Personeel is HBO+ of academisch opgeleid aangevuld met vakgerichte trainingen.
  • Uitstekende bedrijfscultuur met laag ziekteverzuim.
  • Aanbestedingscontracten klanten zijn regionaal.
  • Het team bestaat uit 12 behandelaren aangevuld met ondersteunend personeel.
  • Gevestigd in Oost NL.
  • Uitstekende naam in de markt.
  • Therapie in een huiselijke sfeer.

Reden van verkoop
▪ Onderneming is toe aan een nieuwe ontwikkelingen en verdere groei.
▪ De ondernemer heeft besloten dat daarvoor een passende nieuwe eigenaar gezocht dient te
worden.


Transactie
▪ Gezocht wordt naar een koper voor 100% van de aandelen.
▪ Bij de beoogde transactie gaan wij uit van een bieding op enterprise value (cash & debt free)
in combinatie met een locked box mechanisme waarbij over de winstverdeling nadere
afspraken worden gemaakt.
▪ Kopende partij dient over voldoende financiële middelen te beschikken om de overname te
financieren

Voor reacties verwijzen wij u naar het onderstaande contactformulier.