Te koop aangeboden: Risk Management software

Projectnummer: NL43.2610 – project Cavalli

Over de onderneming

  • Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling van risicomanagement software bedoeld voor asset
  • management. De software maakt op basis van dynamisch risicomanagement het onderhoud kosteneffectief door
  • het vinden van de optimale balans tussen de assetprestatie, risico’s en kosten. De software is voorbereid op de
  • nieuwe norm van Asset Management (risico gestuurd). Het bedrijf is in 2017 opgericht, gevestigd in Noord-
  • Holland en levert de volgende diensten:
  • ▪ Stapsgewijs inventariseren van belangrijke aspecten van risicomanagement in processen.
  • ▪ Aanbieden en implementeren van risicomanagement software en fungeren als helpdesk.
  • ▪ A.d.h.v. de software het opstellen van een optimale meerjarenplanning en –begroting.

Algemene informatie

▪ De klantenportefeuille (137 gebruikers) bestaat uit zowel zakelijke klanten als lokale en regionale overheden.
▪ Klanten zijn vaak beheerders van infrastructuur op het gebied van energie, wind- en zonnepaneelparken,
havens, weg- en waterbouw, civiele objecten en werken.
▪ Veel klanten komen met een hoge regelmaat terug gezien de geleverde kwaliteit en service.
▪ Naast de drie eigenaren werkt het bedrijf met een vaste pool van ruim 5 ZZP’ers.

Reden van verkoop

▪ De eigenaren zien veel groeimogelijkheden. Om deze te bewerkstelligen is aansluiting bij
een softwareleverancier met een landelijke dekking van cruciaal belang.
▪ Het bedrijf is toe aan de volgende fase qua groei en management.

Transactie

▪ Bij de beoogde transactie gaan wij uit van een bieding op enterprise value (cash & debt free)
per 1 januari 2024.
▪ Naast een koopsom voor de aandelen, heeft een earn-out constructie de voorkeur om
gezamenlijk de vele groeimogelijkheden te benutten.
▪ Verkopende partij is gedurende een periode van tenminste drie jaar tegen een
managementvergoeding beschikbaar, waarbij de consultancy uren via de potentiële
geïnteresseerde partij worden gefactureerd.
▪ De kopende partij dient over voldoende grootte qua bedrijfsomvang, personeel en financiële
middelen te beschikken om de overname te financieren.

Voor reacties verwijzen wij u naar het onderstaande contactformulier.