Te koop aangeboden: Specialist in de ontwikkeling van risicomanagement software bedoeld voor asset management

Projectnummer:  NL43.2610

Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling van risicomanagement software bedoeld voor asset management. De software maakt op basis van dynamisch risicomanagement het onderhoud kosteneffectief door het vinden van de optimale balans tussen de assetprestatie, risico’s en kosten. De software is voorbereid op de nieuwe norm van Asset Management (risico gestuurd).

Het bedrijf is in 2017 opgericht, gevestigd in Noord-Holland en levert de volgende diensten:

  • Stapsgewijs inventariseren van belangrijke aspecten van risicomanagement in processen.
  • Aanbieden en implementeren van risicomanagement software en fungeren als helpdesk.
  • A.d.h.v. de software het opstellen van een optimale meerjarenplanning en –begroting.

Kort samengevat:

  • De klantenportefeuille bestaat uit zowel zakelijke klanten als lokale en regionale overheden.
  • Klanten zijn vaak beheerders van infrastructuur op het gebied van energie, wind- en zonnepaneelparken, havens, weg- en waterbouw, civiele objecten en werken.
  • Veel klanten komen met een hoge regelmaat terug gezien de geleverde kwaliteit en service.
  • Naast de drie eigenaren werkt het bedrijf met een vaste pool van 5 ZZP’ers.

De eigenaren zien veel groeimogelijkheden. Om deze groei te bewerkstelligen is aansluiting bij een softwareleverancier met een grotere dekking van cruciaal belang. Het bedrijf is klaar voor de volgende fase qua groei en management onder de paraplu van een (inter)- nationale speler die de specifieke expertise kan opschalen en groei kan stimuleren voor de komende jaren. Verkopende partij is gedurende een periode van tenminste drie jaar tegen een managementvergoeding beschikbaar, waarbij de consultancy uren via de potentiële geïnteresseerde partij worden gefactureerd.

Voor reacties verwijzen wij u naar het onderstaande contactformulier.