HomeVier financieringsvormen bij het kopen van een bedrijf

Vier financieringsvormen bij het kopen van een bedrijf

U heeft uw oog laten vallen op een prachtig bedrijf dat u graag zou willen kopen. Maar er komen nog wel een aantal obstakels bij kijken; de koopsom, de financiering en alles wat er bij een aankoop komt kijken. Ervan uitgaande dat u het overnamebod niet zomaar op uw bankrekening heeft staan gaat u op zoek naar de middelen om uw droom waar te maken.

Het eerste en belangrijkste waar u rekening mee moet houden is dat u als koper eigen geld zal moeten inbrengen. Gemiddeld is dat 20-30% van de overnamesom. U kunt op basis van de vraagprijs al inschatten of dit haalbaar is. Kunt u op deze eerste check positief antwoorden dan is het tijd om verder te kijken naar mogelijke vormen van financiering.

Deze voorbeelden van vier financieringsvormen helpen u om het benodigde kapitaal bij elkaar te brengen:

  1. Bankleningen

De meest bekende en meest gebruikte financieringsvorm is een lening bij een bancaire instelling. De bank zal voor deze lening een redelijke terugbetalingsregeling eisen, verhoogd met vaste of variabele rente. Om een banklening te verkrijgen is een goed ondernemersplan vereist. Het is een pré als u in staat bent om uw bedrijfsplan professioneel, betrouwbaar en met overtuiging te presenteren. De bank zal als geen ander ondernemerschap verwachten en het gevoel willen hebben dat u de kwaliteiten heeft om het bedrijf te runnen.

Bankkredieten

De kredietverlening van een bank kent verschillende vormen. Zo is er bijvoorbeeld een rekening courant krediet, waarbij ondernemers rood mogen staan voor een vooraf maximaal afgesproken bedrag, vaak gekoppeld aan de hoogte van de vlottende activa (debiteuren en/of voorraden).

Daarnaast bestaat er een borgstellingsregeling (BMKB), waarbij de Nederlandse overheid voor een deel van de bancaire financiering garant staat, indien er naar de mening van de bank onvoldoende zekerheden door u of de onderneming kunnen worden gesteld om de risico’s acceptabel te doen zijn.

Deze borgstelling voor MKB-ondernemers kan momenteel aangevraagd worden voor een maximumbedrag van 1,5 miljoen euro.

  1. Informal investor

Informele investeerders zijn vermogende particulieren die een gedeelte van hun eigen vermogen in een bedrijf investeren in ruil voor aandelen, een achtergestelde lening of een combinatie hiervan. Vaak zijn dit ondernemers die zelf hun bedrijf hebben verkocht in het verleden en (een deel van) de opbrengsten daarvan gebruiken om bij andere bedrijven te investeren. Dit is aantrekkelijk voor u omdat deze investeerders niet alleen geld meebrengen, het zogenoemde venture capital, maar ook kennis, ervaring en een groot netwerk. Natuurlijk verwachten deze investeerders hier wel wat voor terug. Het rendement van hun investering moet hoger zijn dan wat ze ergens anders hadden kunnen krijgen. Omdat het (voor een deel) om hun geld gaat, willen ze meestal invloed hebben op de beslissingen binnen het bedrijf. Deze informele investeerders zullen vaak geïnteresseerd zijn in (snel) groeiende bedrijven.  

 

  1. Verkopersfinanciering

In de praktijk maken we ook vaak mee dat de verkopende partij een gedeeltelijke financiering verstrekt aan u, de koper. Vaak wordt dit ook als een voorwaarde voor de financiering door de bank van de koper geëist. Houdt er rekening mee dat dit deel maar een beperkt deel kan zijn van de totale koopsom. Aflossing aan de koper is meestal achtergesteld ten opzichte van de financiering van de bank: pas als deze geheel of gedeeltelijk terugbetaald is, mag er op de lening van de koper worden afgelost.

Zorg ervoor dat u de afspraken met een betalingsschema goed in een geldleningovereenkomst vastlegt.  In vaktermen wordt ook wel de term vendor loan gebruikt om deze vorm van een lening aan te duiden. U kunt financiering van de overname ook deels laten verlopen via aandelen, die u dan gefaseerd koopt. 

Een earn-out-regeling is ook nog een optie, alleen heeft deze meestal niet de voorkeur voor de verkopende partij. Bij een earn-out-regeling is de betaling van een deel van de koopsom afhankelijk van het behalen van een bepaald resultaat in de toekomst door u als kopende partij. Deze vorm van uitgestelde betaling kent grote risico’s op conflicten in de toekomst. U bent immers degene die het stuur in handen heeft. De resultaten zijn doorgaans afhankelijk van uw capaciteiten en invloed. Als de resultaten niet worden behaald, hoeft er bijvoorbeeld niet – of minder- betaald te worden. Een voordeel voor de verkoper kan daarentegen zijn dat als de resultaten beter zijn, er ook meer wordt betaald. Om deze regeling goed te laten werken is een goede definitie belangrijk van de criteria die bij de earn-out een rol spelen en soms ook een onafhankelijke controle van de toekomstige cijfers. Daarvoor kan een onafhankelijk adviseur ingeschakeld worden door de verkoper.

  1. Samenwerking met een private equity partij (PE partij)

Private equity is een verzamelnaam voor investeerders die risicodragend vermogen ter beschikking stellen aan niet-beursgenoteerde bedrijven. Private equity kunt u inzetten voor het financieren van de aankoop van een onderneming. Dat kan door het zittende management (MBO) of met management afkomstig van buiten de onderneming (MBI). Over het verschil tussen een MBI en MBO kunt u hier meer lezen.

De PE partij koopt een deel van de aandelen in uw bedrijf en maken het mogelijk voor een koper om de financiering rond te krijgen. Natuurlijk krijgen ze hierdoor wel zeggenschap binnen het bedrijf. Na een periode van 3 tot 7 jaar wordt het belang verkocht. Veel PE partijen doen voornamelijk aan middellange termijn investeringen met een hoog rendement. Zij zullen dan ook een goed businessplan willen zien met een mooie toekomstverwachting.

 

Advies tot slot

Natuurlijk hoeft u niet te kiezen voor één financieringsvorm, maar is het vaak interessant om een mix te maken van de verschillende financieringsmogelijkheden. Diligence adviseert en begeleidt u daar desgewenst bij en voert (mede) de onderhandelingen. Mocht u willen checken of u klaar bent om het bedrijf te gaan kopen dat u voor ogen heeft, doe dan hier de Checklist koop onderneming. Veel succes!