Warranty & Indemnity-verzekering, een handig instrument bij koop of verkoop

De meeste mensen hebben van nature een aversie tegen risico’s. Maar ondernemen is risico nemen. Een ondernemer die een bedrijf start weet dat maar ook aan het kopen van een bestaand bedrijf zitten de nodige risico’s.

Die risico’s worden door de koper zoveel als mogelijk afgedekt door een gedegen due diligence onderzoek en daar bovenop een lange lijst van garanties. Mocht een garantie door de koper worden ingeroepen dan mondt dat veelal uit in kostbare juristerij met een onzekere afloop. Onderhandelingen over garanties en zekerheidstelling kunnen worden opgelost met een Warranty & Indemnity-verzekering.

Dit artikel is tevens verschenen op Brookz.

Warranty & Indemnity-verzekering

De W & I-verzekering is in het MKB nog niet zo bekend, maar zou in de komende jaren wel eens in populariteit kunnen stijgen. Een W & I-verzekering biedt dekking voor verliezen die voortvloeien uit inbreuken op door de verkoper afgegeven garanties en claims in verband met overname van een bedrijf. De garanties, door verkoper aan koper verstrekt in de koopovereenkomst, spelen een belangrijke rol in de transactie. Het verstrekken van garanties door de verkoper kan resulteren in grote schadevergoedingsclaims waardoor de koper de door hem geleden schade kan claimen bij de verkoper. Een W & I- verzekering kan dan uitkomst bieden. Zelf heb ik het in één geval meegemaakt. Een Amerikaans bedrijf kocht een bedrijf in Nederland en nam als zekerheid voor het nakomen van de garantieverplichting op dat de verkoper verplicht was om voor eigen rekening een W&I-verzekering af te sluiten.
Er zijn een aantal redenen waarom een ​​partij extra bescherming probeert te krijgen door een W & I-verzekering af te sluiten:

  1. de koper twijfelt aan de financiële draagkracht van de verkoper na afsluiting van de transactie, of de verkoper beperkt zijn aansprakelijkheid tot een lager niveau of dringt aan op een kortere claimperiode dan de koper bereid is te accepteren;
  2. verkoper is alleen bereid om de garanties gedurende een beperkte tijd (bijvoorbeeld 12 maanden) te verstrekken terwijl de koper een langere termijn eist.
  3. een verkoperspolis kan van belang zijn in het geval een koper bereid is een aanzienlijk hogere prijs te betalen, maar daarvoor wel hoge garanties vraagt. Voor de verkoper is het accepteren van deze garanties lucratief indien het prijsvoordeel van een hogere koopsom hoger is dan de premie voor de W&I-verzekering.

Verzekering geen garantie

Net als bij andere verzekeringspolissen moet zorgvuldige aandacht worden besteed aan de formulering van het verzekeringscontract, met name de uitsluitingen en voorwaarden.
Het is belangrijk dat koper c.q. verkoper begrijpen dat een verzekeringspolis niet gelijk staat aan een garantie. Een W & l-verzekering biedt geen volledige bescherming tegen alle kosten die zijn verbonden aan het indienen van een claim. De koper moet in eerste instantie aantonen dat de ingebrachte claim binnen de dekking van de verzekering valt. En net zoals bij elke commerciële verzekeringspolis, heeft de verzekerde de plicht om onomstotelijk aan te tonen dat er sprake is van schade buiten zijn schuld.
Een W & l-verzekering is ontworpen om onverwachte problemen te dekken die zich voordoen nadat een deal is voltooid. Dit veronderstelt echter dat de koper een zorgvuldig due diligence (zowel financieel als juridisch) heeft uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat verzekeraars ook niet bereid zullen zijn dekking te bieden tegen omstandigheden waarvan de koper op de hoogte was of had kunnen zijn voordat deze de transactie aanging.

Kosten

De verzekeringspremie verschilt per transactie en hangt af van specifieke omstandigheden zoals onder meer de sector waarin het targetbedrijf zich bevindt, de hoogte van de dekking, de betrokken partijen en het vertrouwen van verzekeraar in het transactieproces. De premie bedraagt tussen 1 en 2% van de maximale dekking.

Adviesgesprek aanvragen?

Hidden
Nieuwsbrief
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.