Begeleiden bij participatie in de onderneming

 

Definitie product

Diligence begeleidt ondernemers bij het zoeken naar een investeerder / participant in de onderneming en bij het realiseren van de participatietransactie.

 

Toelichting

Vele ondernemers hebben behoefte aan risicokapitaal. Noodgedwongen omdat de bank niets meer doet of vrijwillig omdat ze “smart capital” zoeken: aanvullende kennis, expertise en een netwerk van een ervaren ondernemer / investeerder / participant, die rendement op zijn vermogen zoekt en graag andere ondernemers wil helpen groeien. Dit risicokapitaal kan bestaan uit eigen vermogen of een (achtergestelde) lening. In de meeste gevallen wil de investeerder tegenover zijn inbreng een belang in de onderneming hebben òf door aandelen over te nemen van de dga(‘s) òf door middel van een aandelenemissie. Bij een start-up is vrijwel altijd sprake van een emissie, zodat het nieuwe kapitaal in de onderneming vloeit.

Er zijn vele typen investeerders en participanten, elk met zijn eigen investeringscriteria, voorkeuren en inveteringspropositie. Daarnaast zijn er diverse vormen van investeringen en participaties, elk met zijn eigen voor- en nadelen. En omdat geen propositie gelijk is, is hier typisch sprake van maatwerk. Maar wie de participant ook wordt en hoe de transactie ook wordt gestructureerd, de bindende factor is altijd dat de ondernemer een toekomst in gaat met een partij aan zijn zijde, die voor zijn rendement (mede) afhankelijk is van het succes van de onderneming. Het belangrijkste is dus dat de match optimaal is en beide partijen elkaar heel goed begrijpen en respecteren.

 

Omschrijving dienstverlening en werkzaamheden

De dienstverlening van Diligence bestaat uit het in kaart brengen van de investeringsbehoefte van de onderneming, meestal aan de hand van een businessplan voor de komende jaren (Diligence kan helpen bij het opstellen daarvan) en het - samen met de dga - bepalen van het profiel waaraan de investeerder / participant moet voldoen. Vervolgens zoekt, benadert en selecteert de Diligence intermediair de meest passende investeerders / participanten en brengt deze in contact met de dga(‘s) van de onderneming. Diligence is klankbord en verschaft de benodigde expertise bij het selecteren van de juiste investeerder / participant met de juiste propositie en voert hiermee ook de onderhandelingen om tot de optimale participatiepropositie te komen. Vervolgens ondersteunt Diligence de dga(‘s) bij de totstandkoming van de benodigde contractuur, aandeelhoudersovereenkomst etc. en zien wij toe op een optimale samenwerking. Mocht op dat gebied later iets mis gaan, dan zij wij er om de eventuele problemen te helpen oplossen.

 

Tarifering

Uurtarief dan wel projectfee, waar mogelijk in combinatie met een succesfee over het via de Diligence bemiddeling geïnvesteerde kapitaal.


BOBB

Diligence is met een aantal gecertificeerde leden verbonden aan de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB).

Contact informatie

Diligence
Randhoeve 221
3995 GA Houten
E -mail: info@diligence.nl
Tel: 088 - 0550 350
Fax: 0318 - 507 426

Kantoren in:
- Almere
- Amsterdam
- Baarn
- Overveen (bij Haarlem)
- Roermond
- Houten
- Veenendaal
- Zwartewaal (bij Brielle)