Te koop aangeboden: Participatie Psychologenpraktijk

Projectnummer: NL42.2377

Over de onderneming

Een praktijk voor psychotherapie is op zoek naar een ervaren klinisch psycholoog of psychotherapeut.
Aangeboden wordt te participeren in een psychologenpraktijk die zich richt op ambulante specialistische behandelingen in de GGZ. De doelgroep bestaat primair uit cliënten die leiden aan ‘aan trauma gerelateerde persoonlijkheidsproblematiek en dissociatie’. Het team binnen de praktijk is hecht en één met korte lijntjes en werkt multidisciplinair. De praktijk streeft naar een veilige sfeer voor zowel cliënten als in het team. De praktijk is gevestigd in de regio Gelderland.

Algemene informatie

De onderneming beschikt over een deskundig en veelzijdig team van (GZ-)psychologen en vak therapeuten. Aangeboden wordt te participeren in een praktijk en alles wat daar omheen in de loop der jaren is opgebouwd. Door al het werk dat reeds is geleverd hoeven diverse wielen niet weer opnieuw uitgevonden te worden. Tevens worden daardoor allerlei kinderziektes en beginnersfouten tijdens het opzetten van een eigen praktijk voorkomen. De mede-eigenaar komt a.h.w. in een ‘gespreid bedje’ en zal geleidelijk aan de praktijk steeds meer overnemen.

De omzet bedroeg in de 2023 ongeveer € 900.000 en het resultaat circa €150.000. De organisatie bestaat uit circa tien medewerkers. Het personeelsbestand is evenwichtig qua leeftijdsopbouw en ervaring en kenmerkt zich door een gemiddeld genomen hoog opleidingsniveau.

Reden van verkoop
De huidige hoofdbehandelaar in loondienst wil met pensioen. Bovendien is de onderneming de afgelopen jaren flink gegroeid. De gezochte partner zal een groot deel van zijn of haar tijd kwijt zijn aan de rol van hoofdbehandelaar en het aansturen van het team.

Voor reacties verwijzen wij u naar het onderstaande contactformulier.