Te koop aangeboden: Revisiebedrijf Converters Midden Nederland

Projectnummer: NL20.2600

Over de onderneming

  • De Onderneming is gevestigd in een huurpand op een gunstige locatie in Midden Nederland
  • Men reviseert converters van automatische versnellingsbakken van personen-, bestel- en lichte
  • vrachtauto’s en is in Nederland en West Europa één van de grootste spelers
  • Buiten Nederland komen klanten uit Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en
  • Denemarken
  • Met 7 personen wordt een omzet gerealiseerd van ruim € 1,4 miljoen en een EBITDA van 350K
  • Men kent een vaste en trouwe klantenkring en wordt enorm gewaardeerd om de binnen de Onderneming
  • aanwezige deskundigheid.
  • Aangeboden wordt 100% van het geplaatste aandelenkapitaal in de betreffende besloten vennootschap

Reden van verkoop
Dankzij de inspanningen van de huidige eigenaren hebben zij nu een prachtig bedrijf neer gezet
met een stabiele toekomst als één van de grotere Europese spelers in hun marktgebied. Beide
eigenaren zijn ervan overtuigd dat de volgende fase van groei het beste kan worden gerealiseerd
door aansluiting te zoeken bij een andere partij in deze markt. Deze fase past niet echt bij de
hands-on managementstijl van de huidige ondernemers. Tevens zijn de beide eigenaren
inmiddels van pensioengerechtigde leeftijd. Om deze redenen willen zij de Onderneming te
koop aanbieden

Reden tot koop
De Onderneming is één van Europa’s grootste specialisten in de revisie van koppelomvormers .
De omzet van zo’n 1,4 miljoen EUR, een EBITDA van 350K en een gemotiveerde groep (parttime)
medewerkers bieden een fantastische springplank voor verdere nationale of internationale
groei. Een prachtige propositie voor een strategische partij of een MBI kandidaat die over
voldoende middelen beschikt.

Voor reacties verwijzen wij u naar het onderstaande contactformulier.