Bedrijfsovername

Wat komt er kijken bij een bedrijfsovername?

Een ondernemer is ook maar een mens, met alle emoties van dien. Ook als het om zakelijke beslissingen gaat, zoals het verkopen van een bedrijf, spelen emoties een grote rol. Je zal maar aan de vooravond staan van een bedrijfsovername! Er moeten zeer ingrijpende beslissingen worden genomen, die niet alleen financiële, fiscale en juridische gevolgen hebben, maar ook een impact hebben op je leven en dat van je medewerkers. Dat je daarbij niet over één nacht ijs moet gaan ligt voor de hand. Dit soort ingrijpende beslissingen moeten immers uitermate zorgvuldig én op het juiste moment genomen worden.

De bedrijfsovernamespecialisten van Diligence begeleiden dagelijks ondernemers die voor dit soort uitdagingen staan. Door deze begeleiding wordt een verkooptraject in goede banen geleid én kun je als ondernemer zelf bezig blijven met het leiden van jouw bedrijf. Want de bedrijfsvoering dient tijdens een bedrijfsovername gewoon door te gaan natuurlijk.

Bedrijf overnemen

De bedrijfsovername adviseur van Diligence is in de eerste plaats de regisseur van het ingewikkelde proces van kopen en verkopen van bedrijven. Hij neemt de ondernemer deze zorgen uit handen, zorgt ervoor dat de juiste partijen in het traject betrokken worden en streeft altijd het optimale resultaat na. Een bedrijfsovername is niet iets “dat er je erbij doet”, het is een vak: door opleiding en jarenlange ervaring heeft de bedrijfsovernamespecialist van Diligence de fijne kneepjes van het vak leren kennen. En door dagelijks én full time bezig te zijn met dit soort ingewikkelde trajecten heeft hij “wedstrijdritme”: elk bedrijf en elke bedrijfsovername is uniek, maar door “wedstrijdritme” herkent de vakspecialist met grote regelmaat situaties die hij eerder in andere trajecten is tegengekomen. En terwijl de regisseur het (ver)kooptraject in goede banen leidt en u als ondernemer op de hoogte houdt en daar waar nodig in het traject betrekt, kun je je als ondernemer volledig focussen op waar je goed in bent: ondernemen. Wil je weten of je bedrijf klaar is voor een bedrijfsovername? Onze bedrijfsovername checklist helpt je bij het bepalen of jouw bedrijf verkoop klaar is.

Bedrijfsovername: wij zijn jouw specialist

De Diligence bedrijfsovernamespecialist vormt bij aanvang van een bedrijfsovername van een B.V. een verkoopteam: samen met jou als verkoper wordt in gezamenlijkheid bepaald wie eventueel betrokken zal worden bij het verkoopproces. Vaak is dit de accountant, maar soms ook de huisadviseur of een andere vertrouwenspersoon. Gezamenlijk wordt vervolgens de rolverdeling in het verkoopproces bepaald. De huisaccountant maakt normaliter deel uit van dat team: hij is meestal degene die het beste op de hoogte is van de financiën van het bedrijf en kan beoordelen of deze op orde zijn en er “geen lijken in de kast“ zijn. Tijdens het verkooptraject wordt naar behoefte een vakspecialist ingeschakeld zoals een fiscalist of jurist en normaliter heeft aan het eind ook de notaris een rol. We beschikken over ruime kennis op het gebied van bedrijfsovername financiering. Bij een bedrijfsovername gaat het echter niet alleen om financiële, juridische of fiscale aandachtspunten, maar draait heel veel om vertrouwen en emotie. Een niet te concretiseren, maar zeer zwaarwegende factor die per bedrijf, per ondernemer en per situatie anders is.

Diligence als regisseur tijdens de overname

Een bedrijfsovername is een traject met de nodige potentiële valkuilen. Fiscaal, juridisch en financieel, maar ook emotioneel. Om die reden is het niet handig om als ondernemer zelf de verkoop van jouw eigen bedrijf in gang te zetten. Tijdens zo’n traject zullen er altijd momenten zijn waarop je recht tegenover de koper komt te staan, de meningsverschillen hoog oplopen, de factor emotie zijn intrede doet en de relatie met de koper in gevaar komt. Tijdens het onderhandelingsproces kan op het scherpst van de snede onderhandeld worden waardoor koper en verkoper met elkaar gebrouilleerd kunnen raken. En dat is hoogst onwenselijk. Want nadat de verkoop is afgerond is het veelal noodzakelijk en ook gebruikelijk dat de verkoper nog een tijdje betrokken blijft bij de onderneming, vooral om kennis en contacten aan de koper over te dragen. Dat alleen al is een reden om de verkoop niet zelf ter hand te nemen. Een ander belangrijk argument om dit niet te doen is het gegeven dat een verkooptraject normaliter zeer intensief en langdurig is (gemiddeld moet je rekenen op een half jaar tot een jaar) en juist in die periode is het cruciaal dat de performance van jouw onderneming optimaal is. Indien de resultaten van jouw onderneming uitgerekend in die laatste fase van de verkoop in zouden zakken, dan kan dat funest zijn voor het welslagen van het verkooptraject. Er ontstaat dan twijfel bij de koper en de eerder overeengekomen prijs en overige voorwaarden worden door de koper ter discussie gesteld. En dat is het laatste dat je wilt. Bij Diligence maken we gebruik van ons bedrijfsovername stappenplan. Dit geeft jou en onszelf houvast tijdens het overnametraject.

Neem contact met ons op

Geloof ons, als u uw bedrijf wilt verkopen, een bedrijf wilt kopen of een investeerder / participant zoekt, neem dan contact met ons op. U zult er geen spijt van hebben.