De rol en de waarde van de accountant in het verkoopproces

Blog geschreven door Jan van Ruitenbeek van Diligence

De rol en de waarde van de accountant in het verkoopproces

De accountant speelt een belangrijke rol in het overnameproces, voornamelijk op de achtergrond maar daarom niet minder belangrijk. De accountant is vaak de vertrouwenspersoon van de ondernemer waarmee zakelijke- en privéaangelegenheden op financieel gebied als eerste worden besproken. Hij/zij is ook meestal de eerste persoon waarmee van gedachten wordt gewisseld over verkoopplannen van de ondernemer. Vanuit zijn positie als onafhankelijk adviseur die een waarheidsgetrouw financieel beeld schetst van een onderneming, is het voor hem/haar lastig om een actieve rol te spelen bij de verkoop van de onderneming. De accountant kan daarbij in conflict komen met zijn beroeps- en gedragsregels. Zo kan zijn onafhankelijkheid in het geding komen bij het opstellen van een bedrijfswaardering en zijn onpartijdigheid bij onderhandelingen over een overname.

Maar juist die onafhankelijkheid van een accountant is van waarde in het overnameproces. Van het cijfermateriaal dat door de accountant wordt geproduceerd kan worden verwacht dat dit een getrouw beeld geeft van de financiële status van een onderneming en dit is van groot belang voor een koper en voor de financiers van de beoogde overname.

Het is aan te bevelen dat een overnameadviseur in gesprek gaat met de accountant vòòr de start van een overnametraject. In dit gesprek wordt zijn rol besproken en wat er van hem wordt verwacht. Ook kan dan gesproken worden over de bedrijfswaardering en hoe deze tot stand is gekomen zodat de overnameadviseur en accountant ‘dezelfde taal’ spreken en er geen misverstanden tussen accountant en verkoper kunnen ontstaan gedurende het proces. Tijdens een overnametraject is er voortdurend honger naar actuele cijfers. Bij de start van het traject worden de historische cijfers gepresenteerd en meestal een prognose voor de komende jaren. Gedurende de looptijd van een verkooptraject (6 maanden tot wel meer dan een jaar) is er voortdurend behoefte aan actuele cijfers die de in het informatiememorandum gepresenteerde prognoses staven (en liefst overtreffen). Het is daarom belangrijk dat de account de importantie van actuele cijfers ook inziet en snel zal handelen. Het is erg frustrerend voor het proces als er lang moet worden gewacht op dit actuele cijfermateriaal. Deze extra inspanningen die worden gevraagd staan weleens op gespannen voet met het besef bij de accountant dat als de overname slaagt, er mogelijk een klant verloren kan gaan omdat de kopende partij zijn eigen accountant zal inschakelen na de verkoop.

Tenslotte is er in het boekenonderzoek nog een belangrijke taak voor de accountant. Hij/zij levert veel van de gevraagde financiële stukken aan en hij/zij wordt veelal in dat kader bezocht en bevraagd door de koper over het financiële gedeelte van het boekenonderzoek. Zijn/haar onafhankelijke visie op de cijfers is van groot belang voor een koper (en daarom ook voor de verkoper).

De accountant speelt dus een belangrijke rol in het overnameproces en de sleutel tot een succesvolle bijdrage van de accountant ligt dus ook bij de overnameadviseur en verkoper door hen de accountant te laten informeren over en te betrekken bij het verkoopproces. Aldus zal voor alle betrokkenen duidelijk zijn waar in het proces de accountant van waarde is.

De 10  bedrijfsovernameadviseurs van Diligence (allen 50 plus) zijn allen partner, ondernemer en gepokt en gemazeld door de meer dan 450 deals die Diligence heeft begeleid. Die begeleiding is bij Diligence altijd van A tot Z verzorgd (van verkoopbeslissing tot transport van de aandelen bij de notaris). De Diligence bedrijfsovernameadviseurs werken voor u samen en in teamverband, maar zullen nooit onderdelen delegeren aan junior professionals. Daar is de verkoop van uw onderneming te belangrijk voor, u kunt het tenslotte maar een keer goed doen.

Adviesgesprek aanvragen?

Hidden
Nieuwsbrief
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.